Åhörare på nämndmötet

På gårdagens sammanträde i Rinkeby-Kista diskuterades den kommande sammanslagningen av stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
– Ni måste göra en konsekvensanalys innan ni fattar beslut, sade Mohamed Hagi Farah.

I salen i Folkets Husby fylldes åhörarplatserna på efter hand. Denna gång var det den nya majoritetens Elvir Kazinic, S, som höll i mötesklubban, den avgångne ordföranden var inte ens närvarande, men annars var det mesta sig likt.

Nyhetsbyrån Järva hade samma dag publicerat ett öppet brev till politikerna i de båda nämnderna, som Mohamed Hagi Farah skrivit under.
– Den förra sammanslagningen blev en katastrof för Rinkeby. Ni måste utreda konsekvenserna först och även genomföra medborgardialoger innan ni beslutar denna gång, sade han.

Ingen vet ännu hur det kommer att bli, förhandlingar pågår fortfarande

Elvir Kazinic svarade att ingen vet ännu hur det kommer att bli, eftersom förhandlingar pågår fortfarande. Hashim Mohamed Jama, V, försvarade sammanslagningen med att den medför vissa samordningsvinster, bland annat för polisen.

– Vad är själva orsaken till sammanslagning? Har ni tagit del av folks uppfattning om det här, och bryr ni er om vad folk tycker och tänker, frågade Nyema Manneh från Husbyrådet.

Något riktigt svar fick hon inte.

Skylten in mot Rinkeby torg är trasig, sedan flera månader tillbaka.

– Vem ansvarar för att laga den? Det är viktigt att medborgarna känner att samhället bryr sig. Att laga det som är trasigt är också trygghet, sade Dine Malmsten.

Stadsdelsdirektör Toni Mellblom var snabb att lämna över frågan till enhetschefen Adrian Göransson.
– Ja, ansvarsfrågan för skylten har fallit mellan stolarna, men det ska åtgärdas inom kort, lovade han.

Mötet om Medborgarkontoret kommer att äga rum den 30 november i Rinkeby Folkets Hus

Toni Mellblom fick frågan när mötet om Medborgarkontoret i stadsdelen ska äga rum. 
– Mötet kommer att äga rum den 30 november i Rinkeby Folkets Hus.

Nyhetsbyrån Järva frågade om den årliga Antivåldsveckan har utvärderats.
– Ni öppnar en vardag klockan 10.15 i Kista bibliotek. Vilka riktar ni er till? Er egen personal? Vi har försökt rapportera från verksamheten, men ett av mötena var inställt och till det andra kom EN besökare.

Toni Mellblom svarade att Antivåldsveckan riktar sig både till dem som bor i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta och till medarbetarna.
 – Men vi tar gärna emot synpunkter, verksamheten kan alltid utvecklas, sade han.

Vi har inget egenintresse av att ha ett överskott

En annan fråga som togs upp handlade om det överskott som stadsdelen redovisar på 18,5 miljoner. Toni Mellblom igen:
– Vi har inget egenintresse av att ha ett överskott. Det beror delvis på att inte lika många personer uppbär försörjningsstöd och det är i sig något positivt. Sedan är det inte lika många som söker äldreboende, det har inte tagit sig riktigt hämtat sig efter pandemin.

Flera talare vittnade om att folk som behöver hjälp fått avslag, ofta beroende på något enstaka byråkratiskt fel.
– Har ni koll på hur många som får avslag, frågade Said Ali.

– Det är viktigt att varje krona som tilldelas stadsdelen ska användas här, för dem som behöver. Varför klarar Spånga-Tensta att använda pengarna och inte Rinkeby-Kista, undrade Hagi Farah.

Är ni beredda att  bidra med pengar så att vi kan köra nattfotboll även under loven?

Said Ali, som är den drivande bakom den populära och lovordade nattfotbollen i stadsdelen, berättade att Idrottsförvaltningen enbart ska stödja nattfotbollen under fredagar och helger. Inte under lov och röda dagar.

– Är ni beredda att öppna sporthallar och bidra med pengar så att våra ledare kan köra nattfotboll även under loven?

Men något svar fick han inte. Både sammanträdets mötesordförande och stadsdelsdirektören hänvisade vidare till Idrottsnämnden.

– Kostnaden är mindre än 100 000, och ni har 18 miljoner i överskott, sade Said Ali.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Åhörare på nämndmötet
Print Friendly, PDF & Email