Järvaskolans rektor Helya Riazat har utsetts till Årets förebild av jämställdhetsbyrån Klara K för sitt arbete med skolan.
– Det är ett stort ansvar och det gäller att förvalta förtroendet, säger Helya Riazat.

I juryns prismotiveringen står det att hon ”ger ungdomar modet att våga drömma om en framtid”. I en intervju i Sveriges Radio P4 Stockholm säger Helya Riazat:

 – Det sker framför allt genom att vi har lyckats skapa en stark gemenskap, en inkluderande och trygg miljö, där vi som ett team, tillsammans med vår fantastiska personal, våra vårdnadshavare och våra elever är inbjudande gentemot näringslivet, civilsamhället, gentemot alla positiva aktörer som vill vara en del av skolans och elevernas utveckling.

Helya Riazat kom till Sverige som tolvåring, som flykting från Iran. Hennes familj kom till Falun och skolan kom att spela en avgörande roll där.
– Skolans personal ställde upp för oss, vi erbjöds fantastiska utbildningsinsatser och de slöt sig samman för vår familj för att vi skulle få stanna kvar i Sverige.

Bilden är från ett tidigare tillfälle.

Print Friendly, PDF & Email