Hyresgäster hos de allmännyttiga bostadsbolagen Stockholmshem och Familjebostäder får 5,3 procents hyreshöjning 2024. Det har Hyresmarknadskommittén beslutat.

Efter att hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska bostäder strandat i december 2023 överlämnades ansvaret för årets hyressättning till Hyresmarknadskommittén. Bostadsbolagen hade krävt höjningar på 7,8 procent, något som Hyresgästföreningen inte accepterade. 

Svenska bostäder fortsatte ändå förhandlingarna med Hyresgästföreningen och landade i slutet av februari i ett beslut om att höja hyrorna med knappt 5 procent. Och nu har Hyresmarknadskommittén bestämt att boende hos Stockholmshem och Familjebostäder får i genomsnitt 5,3 procent högre hyra. 

Annons:

– Det är bra att vi till slut nått en överenskommelse. Vi har landat på en nivå som tar hänsyn både till våra hyresgästers situation och de kostnadsökningar som vi som bolag har att hantera, säger Jonas Schneider, vd på Familjebostäder, i ett pressmeddelande.

De nya hyrorna gäller från den 1 januari 2024 vilket innebär att hyresgästerna kommer att få betala för tre månaders höjning retroaktivt, något som Hyresgästföreningen är missnöjda med. 

– De som drabbas mest av strandade förhandlingar är hyresgästerna. Vi är missnöjda över att bolagen inte ville flytta fram startdatumet för att slippa retroaktiva hyror. Nu är vi bekymrade över att det kan förvärra ett redan ansträngt ekonomiskt läge för hyresgästerna, säger Jonas Larsson, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Stockholmshem i ett pressmeddelande.

49 000 hushåll i Stockholm berörs av beslutet från Hyresmarknadskommittén.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email