Byn never talks i Rinkeby Folkets Hus blev en succé med byns ”moster” Ardo Warsame och musikproducenten Hasti B. Det blev ett samtal om ungdomar, om mammor och om medias bild av Rinkeby.
 
 – Tanken med detta event är att lyfta berättelser och röster som marginaliseras i samhället. Den här gången bjöd vi in en profil från svenska hiphop-scenen och en mamma som inte har samma plattform, sade Evyn Redar, processledare i Rinkeby Folkets Hus.
 
Ardo Warsame är en fembarnsmamma som är fritidsledare och styrelseledamot för Somaliska-Svenska Mammor i Rinkeby.
 – Jag har bott här i halva mitt liv. Sedan 20 år tillbaka har jag varit aktiv i föreningslivet och även nattvandrat mycket. Vi bor här och vi behöver prata, sade Ardo Warsame.
 
Hasti B. tackade ja direkt
 
Hasti B. är från Rinkeby. Han tackade direkt ja till att komma till detta event när han fick höra att Ardo Warsame skulle vara med.
 – Hon är min bästa väns mamma och hon har sett mig växa upp. Hon jobbade i min gamla skola och har sett hela min resa. Ardo har gjort mer än vad jag har gjort i hela mitt liv.
 
Samtalet handlade om vilken bild av Rinkeby som förmedlas och hur den påverkar sin egen självbild. 
 – Vi vill förändra bilden i media av Byn. Det händer saker överallt och jag har hopp om våra unga. Vi bor här och vi behöver prata, sade Ardo Warsame.
 
Hasti B. uppmanade unga att starta egna kanaler i sociala media och förmedla en annan bild av Byn.
 – Rinkeby är internationellt känt. När jag var i Finland så träffade jag somalier och de hade bara hört bra saker om Rinkeby. Att supporta varandra är viktigt. Ni ska berätta om oss, vi själva ska lyfta upp varandra. Rinkeby har format mig och gjort mig stark sade, Hasti B.
 
Samtalet handlade om ungdomar som hamnar snett, om klassklyftor och orättvisor och om mammornas betydelse. Om unga som dras in i en kriminell verksamhet och om hur viktigt det är med tidiga insatser. 
 – Men ett problem är att många föräldrar är rädda för att kontakta socialtjänsten när de har problem med sina barn. Det måste finnas fler stödinsatser, sade Ardo Warsame.
 
En åhörare i publiken menade att många talar om sina rättigheter, men undrade vilka skyldigheter en förälder har.
 – Vi måste lära ut vad som är rätt och fel. När elvaåringar är ute och springer sent, var är föräldrarna? Och var är papporna?
 
Det är viktigt att dela föräldrarollen
 
Ardo Warsame höll med.
 – Ja, det är viktigt att dela föräldrarollen, låt mannen ta ansvar. Tro på att han kan det. Och tala med era barn, samtala som med en kompis. Gör inte tre, fyra maträtter utan dela på ett bröd och var mer med era barn.
 
Hasti B. konstaterade att unga ofta respekterar sina mammor.
 – Vi finns där för våra barn och är ett stöd tidigt i barnens liv. Det är viktigt att följa med på fotbollsmatcher, olika aktiviteter, att finnas där, sade Ardo Warsame.
 
– Paradiset ligger under din mammas fötter, sade Hasti B.
 
Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email