När Kulturhuset Stadsteaterns debatturné gästade Folkets Husby under onsdagskvällen var samtalet minst sagt ettrigt. Amie Bramme Sey modererade samtalet om bilden av förorten som kom på villovägar på grund av en kontroversiell bok, vars författare var med i panelen.

Det näst sista stoppet i Kulturhuset Stadsteaterns debatturné ägde rum i Husby igår kväll. Efter ett panelsamtal om trygghet i Tensta förra veckan, var det dags för samtal i Folkets Husby om bilden av förorten. Journalisten och moderatorn Amie Bramme Sey ledde samtalet som initialt skulle handla om hur den offentliga debatten om förorten ser ut, men som mestadels kom att handla om boken ”Förorten: ett samhällsvetenskapligt reportage” av Peter Esaisson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som var en av de inbjudna i panelen.

– Två slutsatser som jag kom fram till i boken är att de boende i förorten bär på mycket sorg, har en ”skärp er”-attityd mot civilsamhället och en låg social tillit.

Annons:
Annons:

Esaisson menade att den låga tilliten sannolikt har att göra med den etniska heterogeniteten och för att de boende i dessa områden inte kan sköta sophanteringen. Han definierade sedan en ”svensk-svensk” som någon som är skötsam och kommer i tid.

Panelen och en stor del av publiken, som bjöds in att ställa frågor, höll inte med. Många var dessutom kritiska till innehållet i boken och tvivelaktiga till Peter Esaissons, enligt honom, objektiva utgångspunkt vad gäller hans relation till förorten.

– Frågorna du ställer i boken utgår från en probleminställning, och dina resonemang skapar en stadsdel att peka fingret på, sade Nazem Tahvilzadeh, forskare i urbana och regionala studier vid KTH, från panelen.

Han fick medhåll av en socialarbetare från Göteborg som satt i publiken:

– Frågor med ogrundade misstankar göder ett ”vi och dem”-tänk.

Ett spår som Ailin Moaf Mirlashari, konstnär, kultursocionom och processledare på Folkets Husby, också var inne på.

– Människorna i förorten upplever att det oftast talas om dem, istället för med dem.

Hon syftade främst på mediebilden av förorten och fick medhåll av Eleni Terzitane, journalist och medievetare, som var med i panelen som representant för Nyhetsbyrån Järva:

– På Nyhetsbyrån Järva arbetar vi emot den homogena bilden som finns av förorten. Vi försöker lyfta allt positivt som sker här, utan att försköna verkligheten.

Salam Kurda, ordförande i Företagarföreningen i Husby Centrum och tidigare ägare av Orientlivs på torget, ändrade kursen i samtalet och talade istället om vilka åtgärder som behövs för att få bukt på kriminaliteten i förorten. Han berättade om hur han var tvungen att stänga ner sin verksamhet på grund av de otaliga rån som hans butik utsattes för. Kurda menar att han därför är för övervakningskameror och fler poliser på plats.

– Det går inte att hela tiden envisas med att endast arbeta reaktivt, det gäller först och främst att arbeta proaktivt också. Det finns både kameror och fler poliser på plats, men kriminaliteten har inte minskat för det. Vi behöver arbeta förebyggande genom sociala insatser, sade Eleni Terzitane.

En person i publiken menade att man därför bör ställa sig frågan om vilka politiska handlingar som lett till att det ser ut som det gör i svenska förorter som Husby.

– Husby är Stockholm. Allt som händer i Husby speglar Stockholm Stads politik, svarade Nazem Tahvilzadeh.

– Precis! Det är inte rimligt att kollektivt bestraffa invånare i ett område på grund av vad enstaka personer gör. Vi ser inte samma sak ske i områden som Täby, och därför måste vi börja prata om den strukturella rasismen som genomsyrar debatten om förorten.

Nazem Tahvilzadeh pekade därefter på Danmarks ”ghetto”- lagar. Att den politik som lett till danskarnas repressiva lagar är rasistisk, och att vi börjar se en liknande utveckling kring synen på förorten samt kring vilka typer av åtgärder som krävs för att lösa problemen som finns där.

– Hur kan en av de mest demokratiska länderna i världen hylla den mest rasistiska utvecklingen?

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email