Majoriteten av hyresgästerna på Oslogatan 15-17-19-21 i Husby har inte visat något större intresse att ombilda sina lägenheter. Det rapporterade Sandra Mandell från den lokala Hyresgästföreningen Runstenen vid Norra Järva stadsdelsråds möte.

 Svenska bostäder hade planerat att byta stammar och renovera husen och hyresgästerna har inte lust att ta på sig den kostnaden. Priserna på bostadsrätter tenderar att sjunka och man vill inte ”köpa grisen i säcken”. För många är det svårt, eller omöjligt, att få lån och det finns de som uppskattar att ha en kompetent hyresvärd som Svenska Bostäder.

En svårighet för de lokala hyresgästföreningarna runt om i staden är att de förtroendevalda bara får tillgång till nyckelbrickor tolv timmar i taget och därmed har begränsade möjligheter att knacka dörr och informera hyresgästerna. Konsulterna däremot, som försöker övertala folk att köpa husen, har nästan obegränsad tillgång till husen. Men sannolikheten att skulle bli några nya bostadsrättshus i Husby är alltså liten och möjligheten att ombilda de utvalda husen kvarstår bara till december månad. 

Annons:

Efter bränderna som varit i Husby, och i samband med att ett antal gängmedlemmar från Järvafältet nyligen släppts efter avtjänade fängelsestraff, tog mötet även upp tryggheten i Husby. 

Stadsdelsrådet beslöt också att uttala sig för avgiftsfri kollektivtrafik i Stockholms län. För många pensionärer, arbetslösa och lågavlönade är SL:s avgifter så betungande att deras rörlighet begränsas. En helt skattefinansierad kollektivtrafik skulle vara en viktig fördelningspolitisk reform och gynna länets fattiga och medelinkomsttagare. Den skulle också vara ett lyft för miljön och klimatet eftersom många bilister skulle välja att ställa bilen och förbättra framkomligheten för dem som ändå måste använda bil.   

Mats Leander

Tisdagen den 27 augusti klockan 18 blir det ett offentligt möte i Folkets Husby/Husby Träff som ska avhandla ombildningar av hyreshus och trygghetsfrågor.  Från Hyresgästföreningen kommer ombudsmannen Tomas Henriksson att medverka och från Järvapolisen kommer Thèrése Skoglund Shakarabi. 

Print Friendly, PDF & Email