Anna Nygård porträtt

Världen är sig fortfarande inte lik och jag hoppas att det aldrig blir som det var. I snart två år har vi levt med en global pandemi och förhoppningar och pirrig förväntan har sedan länge fått stå tillbaka för ett sammanbitet ”håll i och håll ut”. Det nya året känns redan trött.

Men det är inte bara virus och restriktioner som drar ner oss, systemet har varit sjukt långt innan covid19. 2021 var tyvärr inget undantag från de senaste årens eskalerande kris där unga människor i politiskt försummade områden skadar och dödar varandra, till synes utan slut. En kris som har sin grund i ett ekonomiskt och socialt systemfel. Faktiskt är det samma system som ligger bakom flera av de våldsamma kriser vi befinner oss i. 

Humanekologen och författaren Andreas Malm beskriver i en av sina senaste böcker sambandet mellan två av dessa kriser: klimatförändringarna och coronapandemin. Han menar att det kapitalistiska systemet som löpande kräver sina råvaror, inte bara i form av vår arbetskraft och tid, utan även från jordens resurser som kol, olja, mark och kött driver på både den globala uppvärmningen och ger upphov till zoonotiska smittor som covid19.

Annons:

Klimatförändringarna utgör inget direkt hot mot livet för oss i Järva ännu

Zoonos är ett ord som borde varit på fler läppar de senaste åren, men det används fortfarande sällan. Vad det beskriver är helt enkelt en sjukdom eller infektion som sprids mellan djur och människor. Som influensa, borrelia, salmonella eller covid19. Avskogning, djurindustri och en ökad förekomst av naturkatastrofer till följd av den globala uppvärmningen leder till fler zoonoser eftersom de för människor och djur närmare varandra på ett ytterst destruktivt sätt.

Malm skriver: ”så fort den här sjukdomen har försvunnit kommer jorden också att sända ut fler farsoter – det finns ingenting som tyder på att covid-19 kommer att bli den sista av sitt slag, för interaktionsgraden mellan människans ekonomi och i stort sett alla potentiella reservoararter stiger brant, drivna av delvis samma krafter som driver det ofrånkomliga sjätte massutdöendet.”

Klimatförändringarna utgör inget direkt hot mot livet för oss i Järva ännu, eftersom vi råkar bo i den rika och svala delen av världen, men pandemin drabbade oss hårt och det var ingen tillfällighet. Ojämlikheten är global men motståndet måste vara lokalt. När mammorna i Järva organiserade sig mot våldet väckte de hopp hos många som väntat i tysthet på solidaritet och motstånd att ansluta sig till. Att politiker och andra makthavare inte kommer leverera några lösningar på de kriser som systemet föder kan inte förvåna oss längre.

Det är valår 2022 och det kommer bli mycket ”bla bla bla”

Det är valår 2022 och det kommer bli mycket ”bla bla bla”, som Greta sade. Både i klimatfrågan och om de svårigheter som berör människor direkt i vardagen här i orten. Men vi kan också vänta oss faktisk politik som förändrar saker. Ett av de största partierna har redan gått ut med att den som befinner sig i Sverige utan papper kan räkna med att ha polisen efter sig och svenska biståndspengar ska nu användas för att driva igenom utvisningar. Det var Socialdemokraterna alltså, högerpartierna lutar väl förmodat ytterligare åt det bruna.

Jag vet, det är mörkt. 2022 kräver kräver mycket av oss som inte ställer upp på de premisser som presenteras. Men jag hoppas att världen aldrig blir som den var eftersom det är helt orimligt att fortsätta låtsas att vi kan urholka välfärden, tömma jorden på resurser och tysta se på när politiska reformer tar ifrån oss vår mänsklighet. 

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email