Från och med idag onsdag inför Folkhälsomyndigheten nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället, och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Det handlar bland annat om att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer.

Till följd av att smittspridningen av covid-19 återigen ökar i Sverige samt att alltför många fortfarande saknar skydd mot covid-19 genom vaccination, kompletterar Folkhälsomyndigheten tidigare åtgärder med rekommendationer till allmänheten, arbetsgivare, kollektivtrafik och med allmänna råd till serveringsställen. Dessa gäller från och med idag den 8 december till och med den 31 januari 2022.

Från och med idag rekommenderar Folkhälsomyndigheten att:

Annons:
  • alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:

  • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera:

  • den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet.

Var beredd att snabbt ställa in om du har symtom på covid-19

Detta gäller för idrottsaktiviteter och serveringsställen

Folkhälsomyndigheten ger samtidigt besked om att idrottsaktiviteter för barn och unga kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. För att veta hur dessa arrangemang kan genomföras mer smittsäkert kan man ta stöd av samma föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Även serveringsställen får allmänna råd att följa. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks.

Så påverkas julen

I och med de kommande högtiderna som inträffar under december så gäller de sedan tidigare allmänna råden till vuxna ovaccinerade: Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

– Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska finns inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner. Men var beredd att snabbt ställa in om du har symtom på covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Print Friendly, PDF & Email