Vårdpersonal håller i vaccinspruta

Sedan mitten av november har en uppgång av covidfall synts i europeiska länder, trots hög vaccintäckning samt ökningar i vissa svenska regioner. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att det krävs ytterligare åtgärder för att förhindra covid-19. Bland att annat inför man möjligheten till vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare.

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt ytterligare verksamheter som omfattar miljöer där många människor träffas. Samtidigt införs även möjligheten för arrangörer att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att begränsa antalet deltagare.

Personer som endast tagit en dos kan inte få vaccinationsbevis

Annons:

Vaccination kommer att vara förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller ett negativt test. Med vaccinerad i Sverige menas en person som tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Personer som inte vaccinerat sig eller endast tagit en dos räknas som ovaccinerade och kan inte få vaccinationsbevis. Personer som är under 18 år behöver dock inte visa upp vaccinationsbevis.

Vad som gäller om man inte använder vaccinationsbevis
Arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis behöver vidta fler smittskyddsåtgärder. Dessa är bland annat att följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna som att informera besökare om hur smittspridning kan undvikas och ge möjlighet till handtvätt. De behöver också erbjuda besökare en anvisad sittplats, ha max åtta i varje sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen.

Samtidigt som Folkhälsomyndigheten inför fler åtgärder pågår vaccineringen för fullt

De omfattas också av de allmänna råden för att undvika trängsel. I dessa ingår bland annat att sprida ut deltagares ankomsttid, ha särskilda in- respektive utgångar, markera avstånd och ha andra alternativ till fysiska köer.

Mässor, fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader omfattas också av allmänna råd men inte av möjligheten att använda vaccinationsbevis.

Tredje dosen
Samtidigt som Folkhälsomyndigheten inför fler åtgärder för att förhindra covid-19, pågår vaccineringen för fullt. Vad gäller de som väntar på den tredje dosen så meddelar Region Stockholm att den kommer att ges i samma åldersordning som tidigare, med bokning på samma sätt.

Källa: Folkhälsomyndigheten & Region Stockholm

Print Friendly, PDF & Email