Hedvig Wiezell, Faisal Muse, Tomas Bokström och Beatrice Amsenius.

På torsdagsförmiddagen var det släpp i Folkets Husby för rapporten Collective Impact Husby 2020-2023: Områdesutveckling med boendes behov i centrum. På plats fanns förutom representanter för den unika samverkansmodellen olika civilsamhällesaktörer, politiker, företag, tjänstemän och boende.

I Folkets Husby har det de senaste tre-fyra åren (beroende på hur man räknar uppstarten) pågått en implementering och lokal anpassning av samverkansmodellen Collective Impact. Totalt 14 aktörer – lokala, offentliga och stöttande – har tagit fram det som går under benämningen Collective Impact Husby. Förutom Folkets Husby finns exempelvis Husby FF, Stockholms stadsmission, Järvaskolan, Rädda Barnen, Svenska Bostäder och Region Stockholm med. Det är själva processen med att utforma modellen, med insatser som utgår mer ifrån Husbybornas behov, som beskrivs.

Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby, hälsade välkommen till släppet och introducerade regionråd Karin Fälldin, C, som representant för Region Stockholm. De var med redan från uppstarten av projektet, under pandemin, och har under tre år stöttat arbetet. Regionrådet tryckte på vikten av att finansiera den här typen av initiativ om samhället ska lyckas ta sig an komplexa utmaningar som vården själva inte kan bemöta.

Annons:

Samtalsforum, en av de satsningar som beslutats kollektivt

Därefter presenterade Hedvig Wiezell tillsammans med Folkets Husbys processledare Faisal Muse och Tomas Bokström från forskningsinstitutet RISE själva Collective Impact-modellen som den kommit att utkristalliseras lokalt.

Under rubriken ”Lokal områdesutveckling i praktiken” fanns avsatt tid för Faisal Muse, Helya Riazat (medgrundare och rektor för Järvaskolan), Beatrice Amsenius (processledare på RISE Social & Health Impact Center) och BK Järvas ordförande Jobel Teklebrhan. De samtalade om hur de arbetat rent praktiskt med att starta upp Samtalsforum, en av de satsningar som beslutats kollektivt.

Jobel Teklebrhan.

Jobel Teklebrhan berättade till Nyhetsbyrån Järva att de under höstens första månader haft samtalsgrupper på prov för ett av BK Järvas lag. Rent konkret har de arbetat med olika teman veckovis och haft exempelvis attitydövningar, så som för att öka motivationen, inför och under träning. Ett annat sätt har varit att låta ungdomarna leda sina lagkamrater, för att de ska få känna på hur det är att vara i den rollen.

För oss har det varit viktigt att vara i synk med området

Som avslutning på ungefär två timmars program gavs utrymme att reflektera över projektets lärdomar och utmaningar, samt för publiken att ställa frågor.
– För oss har det varit viktigt att vara i synk med området, sade Faisal Muse.

I publiken fanns olika aktörer, som exempelvis Postkodstiftelsen och Postkodlotteriet, som var nyfikna på finansieringen och hur de ofta kortsiktiga projektstöden påverkar dem. ”Vad händer om ni inte får fortsatt stöd?”, undrade en.
– Självklart är det en stor utmaning inom den verksamhet som Folkets Husby driver och tyvärr är det många finansiärer som fortfarande hellre vill finansiera avgränsade projekt snarare än systemförändrande initiativ som det här, där makten att definiera utmaningar och lösningar ges till området. Samtidigt förenas flera av oss som driver Collective Impact Husby av en kärlek till platsen, vi är ideellt här och får anpassa arbetet utifrån resurser, svarade Hedvig Wiezell.

Kortsiktigheten är i sammanhanget ingen överraskning.
– Vi har fram till nu haft bland de mest långsiktiga stöd som jag har varit med om under mina 15 år att söka stöd, sade hon.

Här kan du ladda ned hela rapporten.

David Johansson

Skärmbild på rapportens framsida.
Print Friendly, PDF & Email