Collective Impact Husby arbetar för att öka hälsan och välbefinnandet i Husby.
– Det handlar om att det vi gör ska vara mer rotat i områdets faktiska behov. Både utmaningar och lösningar definieras av oss, säger Faisal Muse som är processledare för psykisk hälsa i Folkets Husby.

2019 samlades Folkets Husbys föreningsliv och vårdaktörer med stöd från Region Stockholm för att definiera vad som präglar Husbybornas välbefinnande. Sedan dess har fler aktörer anslutit och arbetat med nya problemformuleringar, lösningar och prioriteringar för olika gemensamma satsningar i området. 

Ofta kommer kraven på samverkan uppifrån

– Ofta kommer kraven på samverkan uppifrån. Det kan vara privata finansiärer eller det offentliga som pressar föreningar att samverka, när syftet är att samverka för samverkans skull. Det är vi trötta på och ser istället behovet av att hitta en modell där vi kan ta ett gemensamt ansvar för att mindre föreningar, som ofta är bäst lämpade att genomföra satsningar, kan stärkas och inte konkurreras ut, säger Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby.

Förutom Folkets Husby är också Husby FF, BK Järva, Rädda Barnen, Galdem A Talk, Stadsmissionen, Järvaskolan och Löparakademin med i projektet. Verksamheten jobbar nära Husbyborna för att hela tiden hålla sig uppdaterade på åt vilket håll man ska leda sina satsningar så att de är kopplade till de boendes behov.

Fokus ligger på aktiviteter efter skolan

Projektet har riktat in sig på sex olika områden som alla har är viktigt del i arbetet. De sex olika områdena är: God psykisk hälsa, god fysisk hälsa, trygghet, arbete och ekonomiska möjligheter, goda relationer och meningsfull fritid och sist tillgång till kunskap organisering och inflytande. 

Collective Impact Husby kommer främst rikta in sig på tre olika målgrupper i början av sitt arbete. Den första gruppen är barn mellan 13-16 år där fokus ligger på aktiviteter efter skolan för att bidra till en mer meningsfull fritid. Den andra målgruppen är barn mellan 16-25 år där Folkets Hus Husby, Husby FF och podcasten Galdem A Talk riktar sig till unga. Den sista målgruppen som projektet vill nå ut till är föräldrarna, där det främst är skolans uppgift att ha en dialog med föräldrar som är många av barnens viktigaste vuxenfigur. 

William Karlsson

 

Print Friendly, PDF & Email