Sju vykort på en kylskåpsdörr.

Det finns de som förtalar miljonprogrammen, men glöm inte att många älskar dem. Järva är älskat, både för betongen och naturen. Amandah Melin har bott tio år längs blåa linjen och hon har i sina bilder förevigat Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.

Finns det fortfarande någon som skriver handskrivna brev? Idag mejlar vi, messar, snappar eller DM:ar när vi vill säga något till någon annan. För många unga är vykort så pass ovanligt att de tarvar en förklaring. Vykort introducerades för över 100 år sedan, i början av förra seklet. Åren 1900-1920 skickades 200-300 miljarder vykort i Europa. Det var den tidens sms.

Annons:

Det var i våras som Nyhetsbyrån Järvas förening beslutade att trycka upp vykort med Amandahs bilder. Varje ort har ett eget kort, men på baksidan finns samma budskap:

Backa Nyhetsbyrån Järva
Många järvabor känner inte igen sig i bevakningen av orten. Det vill vi ändra på. För det behöver vi ditt stöd. Scanna QR-koden för att bidra till vårt arbete. Tack!

Så här ser de ut:

Akalla

Hus i Akalla, grönt gräs och ett litet bandymål.

Idag när Akalla nämns handlar det om protesterna mot att ICA-affären i centrum har stängts och därmed har all samhällsservice försvunnit. När en utställning med bilder från Akallas 50-åriga historia skulle visas var man tvungen att hänga den i Husby. Det finns inga offentliga lokaler längre i Akalla centrum.

Akalla är orten som annars är känd för sin arkitektur. Där byggdes bostadskvarteren kring den gamla byn Akalla gård. Gården som var kulturhistoriskt värdefull bevarades och där finns Akalla 4H och Kista SC idag. Närmast gården placerades låga hus, som blev allt högre ju närmare centrum de låg. Här byggdes sammanlagt runt 4100 lägenheter, varav Svenska Bostäder byggde en dryg tredjedel.

Husby

Muralmålning på en vägg, unga människor.

Bilden på vykortet från Husby visar muralmålningen på väggen till Folkets Husby. Den symboliserar det starka föreningsliv som finns där och alltid har funnits. I decennier har husbyborna organiserats sig, de har förhindrat rivning av gångbroarna, stoppat byggplaner och förhandlat fram anständiga hyresavtal. På Husby gård, alldeles vid Järvafältet, finns Husbys konst- och hantverksförening.

Totalt byggdes här nästan 5 000 lägenheter i Husby, varav Svenska Bostäder byggde över hälften. Enligt generalplanen skulle tunnelbanan vara dragen ända ut till Akalla 1974. Så blev det inte. Det var först den 5 juni 1977 som sträckan Hallonbergen–Akalla kunde invigas.

Kista

Ett höghus syns i fjärran, det är Kista.

Kista är känt som Sveriges IT-centrum. Här ligger väldigt många företag som sysslar med elektronik och data, därför kallas Kista för Sveriges Silicon Valley.

Kista var den sista stadsdelen som byggdes på Norra Järvafältet. Området byggdes mellan 1975 och 1980, och vid årsskiftet 1976/77 kunde de första hyresgästerna flytta in. Kistas bebyggelse blev helt annorlunda än på resten av Järvafältet. Det var tätbebyggt men här fanns flera olika hustyper, till exempel byggdel 280 hyresradhus i Kista.

Kista Centrum invigdes 1977 av kungaparet och gallerian ägs idag av Citycon.

Hjulsta

Husgavel i Hjuksta.

När Nyhetsbyrån Järva skriver om Hjulsta handlar det nästan alltid om Hjulsta grundskola. Där har föräldrarna varit aktiva, som nattvandrare och tillsammans med lärarna har de kämpat mot hopplösa skolledare och vunnit.
Annars känns Hjulsta bortglömt på många sätt. Namnet nämns inte ens på Stockholm stads hemsida över de delar som ingår i stadsdelen Järva.

Under hösten 1969 började Svenska Bostäder bygga bostäder i området Hjulsta på södra Järvafältet. I Hjulsta byggdes 36 loftgångshus med över 1 100 lägenheter, varav 74 var specialanpassade för äldre och rörelsehindrade personer. 1975 var tunnelbanan till Rinkeby och Tensta med slutstation Hjulsta utbyggd.

Tensta

En gångbro i motljus i Tensta.

Vykortet från Tensta visar en av de namnlösa gångbroarna över Tenstastråket i solnedgången. Kom inte och säg att betongen inte är vacker!

Tensta var under många år känt över hela Stockholm för sitt gymnasium, för Livstycket, för sin årliga marknad och sitt rika föreningsliv. Idag finns inte mycket av det kvar. Men Tensta träff har öppnat igen och ett gymnasium i de k-märkta lokalerna är på gång. Och konsthallen har full fart, tackolov.

Tensta var ett av de första så kallade miljonprogramsområdena. 1967 började bygget och 1969 kunde Tensta Centrums företagare slå upp dörrarna.

Rinkeby

En väggmålning i Rinkeby, två händer möts.

Rinkeby är ett ortsnamn som är känt, särskilt sedan Donald Trump förtalade Sverige och orten i ett klipp som spreds över världen. Men Rinkeby är så mycket mer än sitt rykte, Rinkeby har en lång historia av kamp och kärlek.

Varje år, sedan 30 år tillbaka kommer Nobelpristagarna ut till Rinkeby bibliotek för att firas av skolelever. Under många år fanns Rinkebyfestivalen, som var ett gigantiskt arrangemang, och i somras gjordes ett försök att återuppliva den igen. Dessutom anordnades en välbesökt och uppmärksammad internationell bokfestival i Rinkeby Folkets Hus, som återkommer nästa år.

I Rinkeby byggde Svenska Bostäder nästan 1 300 lägenheter mellan 1970 och 1972, för drygt 3 000 boende. ”Först var det verkligen bara bostäder i Rinkeby, inget annat”, sade de som hade samlats när hyresgästföreningen och föreningslivet firade 50 år i Folkets Hus.

Järvafältet

En luftballong över Järvafältet.

Järvafältet är en av Stockholms lungor, älskat och välbesökt. De senaste åren angrips fältet från flera håll, där byggs Förbifart Stockholm och där byggs en begravningsplats. Striden om Järvafältet delar järvaborna, för eller emot.

Där finns Hästa gård, vars framtid är oviss, och flera gamla gårdar som borde tas omhand. Där finns kor som betar och ett stall med hästar, där odlas, och inte bara i koloniområdena. Vid Eggeby gård finns både Järva Folkets Park och en naturskola.

Kerstin Gustafsson Figueroa

P.S. Så här var det då – och så här skulle det kunna vara – utdrag ur Svenska Bostäders historia.

I centrala Husby byggde Svenska Bostäder också en hel ny typ av bostäder med mindre lägenhetsyta, där kök och vardagsrum var sammanbyggda. Den tänkta målgruppen var de som inte hann eller ville ägna sig åt hushållsarbete. I stället fanns en bemannad reception som var öppen mellan 07:00 och 20:00, som kunde förmedla städning, ordna hämtning och lämning av tvätt, ta hand om post, uträtta ärenden och vattna blommor. I receptionen fanns också barntillsyn upp till tre timmar i taget på vardagarna. Tack vare den väl utbyggda barnomsorgen hade Norra Järvafältet en av landets högsta förvärvsfrekvenser. D.S.

Alla historiska fakta kommer från Svenska Bostäders hemsida,

Vill du ha ett eller flera vykort? Mejla redaktionen redaktionen@nyhetsbyranjarva.se eller kom på besök!

Print Friendly, PDF & Email