En man och tre kvinnor i en panel.

Tidöavtalet och (o)tryggheten var temat för samtalet i Folkets Husby på tisdagskvällen.
– Själva grundfundamentet som håller ihop samhället håller på att luckras upp, sade Jenny Nguyen, jurist från Civil Rights Defenders, som var en av deltagarna i panelen.

Müberra Kaplan, nybliven jurist, ledde samtalet med Jenny Nguyen, kriminologen Leandro Schclarek Mulinari och Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby. Panelen konstaterade att SD:s politik dominerar politiken allt mer och de regler som styr samhället. Men de konstaterade också att mycket av politiken om ”hårdare tag” fanns redan under tidigare regeringar.

Tidöavtalet består av 200 förslag; en del mycket detaljerade och med tidsplan, andra vaga förslag, som kräver utredningar innan eventuella lagar kan stiftas. Vissa förslag kommer dessutom vara mycket kostsamma och måste finansieras.

Annons:
Annons:

Tidöavtalet har en normerande effekt på samhället redan nu

– Men oavsett om Tidöavtalet blir lag eller inte, så har det en normerande effekt på samhället redan nu. Förslagen påverkar personer på myndigheter, de anpassar sig, ger fler avslag och deltar aktivt i den politik som Tidöpartierna vill se, sade Jenny Nguyen.

Leandro Schclarek Mulinari och Hedvig Wiezell har båda varit med och arbetat fram två trygghetsundersökningar i Järva. Den första kom 2020 och den andra 2022. Anledningen var att ”alla talade om ökad otrygghet” och att det krävdes fler poliser och ordningsvakter.

Med våra undersökningar ville vi nyansera trygghetsbegreppet

– Men vi hörde något annat. Här utsätts många för hatbrott, rasism, islamofobi och ekonomisk otrygghet. Med våra undersökningar ville vi nyansera och utmana trygghetsbegreppet, sade Hedvig Wiezell.

En del av Tidöavtalets förslag känns redan genomförda, i varje fall till en viss del, i Järva. Till exempel förslaget om visitationszoner. Idag får polisen stoppa och visitera personer om det finns misstanke om brott. Nu ska det utredas om de kraven ska tas bort.

– Och vad ska polisen agera på i så fall? Allt blir rasprofilering, lika med ”svartskalle”. Det är en allvarlig utveckling och vi ska bry oss för det försämrar våra möjligheter att göra motstånd, sade Leandro Schclarek Mulinari.

I sitt arbete som kriminolog träffar han många ungdomar som när de blir stoppade, kan sina rättigheter och ibland kan det begränsa den skada som ett stopp av en polis innebär.
– Men om det här förslaget genomförs, då har man inga rättigheter alls. Då kommer våldet man utsätts för att bli ännu värre.

Tidöavtalet kommer skapa mer fattigdom

Leandro Schclarek Mulinari konstaterar att till och med Polisförbundet, polisernas eget fackförbund, är kritiska mot Tidöavtalet och menar att om det genomförs så kommer polisernas arbete att försvåras och spänningarna i samhället öka.
– Tidöavtalet är ett politiskt projekt som syftar till att förändra Sverige i grunden, där vissa grupper av invånare inte kommer att ha några rättigheter alls.

Jenny Nguyen påpekade att mänskliga rättigheter inte bara är fina ord och fina dokument som man kan citera ur lite då och då.
– Själva grundidén vilar på en förståelse att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Tidöavtalet är kontraproduktivt, det kommer skapa mer fattigdom och öka risken att folk kommer tvingas in i kriminalitet.

Enda vägen framåt är breda koalitioner med alla som drabbas av förslagen

Men juridiken är inte lösningen, sade Jenny Nguyen, som själv är jurist, eftersom lagar tolkas olika. Enda vägen framåt är breda koalitioner med alla som drabbas av förslagen, och att presentera alternativ.
– När man har problemformuleringen, kan man också presentera alternativ till lösning.

Hedvig Wiezell höll med henne om vikten av breda allianser och att backa varandra.
– Vi måste alltid kontrollera oss själva och arbeta med örat mot marken, lyssna in våra medlemsföreningar och ge förslag framåt. Människor är extremt organiserade i Järva, här finns massor med kompetens och kunskap, det som saknas är instanser som lyssnar.

Leandro tog USA som ett exempel på ett land med mycket hårda straff, men konstaterade att det inte har reducerat kriminaliteten.
– Tidöavtalet är ett politiskt projekt, med en rasistisk agenda. Vi vet redan vart det leder oss. När det blir kravaller, skyll inte på ungdomarna. Det är en direkt konsekvens av politiken, en tändande gnista.

Efter avslutat panelsamtal fortsatte diskussionen med publiken, som under samtalets gång hade fyllt Folkets Husbys stora sal.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Stora salen i Folkets Husby, månfa som lyssnar till debatten.
Print Friendly, PDF & Email