Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Månadens nämndmöte hölls i Spånga Folkan på torsdagskvällen. På sammanträdet berördes bland annat park- och stadsskötsel, vem som är stadsdelens nya trygghetsansvarig och flera medborgarförslag.

Den öppna delen av mötet inleddes som vanligt med allmänhetens frågor. Två personer från Spånga lyfte frågor som främst handlade om fritidsaktiviteter, det lokala butiksbeståndet men även om trafikmiljön under pågående byggnationer.

– Bandyplanen på Spånga IP kan bara användas på vintertid fram till mars. Genom att bygga en hall, kanske två-tre, skulle ytan kunna användas mycket mer året runt Stockholms behöver ju fler hallar, sade en man som presenterade sig som Björn.

Annons:

– Tack för dina frågor. Vi kan lobba och jobba för att Spånga och Järva ska få fler hallar, svarade nämndordförande Rashid Mohammed, V.

Det är bra att man tänker igenom innan hur man bygger

– Vi välkomnar att man bygger, men det är bra att man tänker igenom innan hur man bygger, sade liberalernas Åsa Nilsson Söderström om den pågående byggnationen bland annat omkring Spånga station.

Folke Thuresson, aktiv i Bromstens idrottsklubb, berättade att han sett många ungdomar från Järva ha glädje av aktiviteterna de anordnar.
– En del kunde bara engelska när de började träna. De har gått vidare till universitetet och de hjälper varandra nu. Det är det bästa vi kan göra för våra ungdomar, sade han.

Mohamed Hagi Farah, som tidigare lämnat in det medborgarförslag som fanns på kvällens dagordning, undrade om gatuplattorna som gått sönder på flera av Järvas torg. Samt om vad som hänt med samordningen i trygghetsfrågor och de sms som veckovis brukade gå ut till civilsamhället.

Vi behöver ett alternativt kollo vid sidan om

– Förut fanns en samordnare som sms:ade oss i civilsamhället, vi kallades goda krafter, sedan slutade han och det blev bara tyst. Och sedan undrar jag angående kolloverksamheten, som är en 100-årig tradition. Vi behöver ett alternativt kollo vid sidan om, ett familjekollo där familjer från olika delar av stan kan mötas. Vi kom med förslaget redan 2017.

Stadsdelsdirektören Victoria Callenmark svarade.
– Angående park- och stadsskötsel. Det finns en samordnare på trafikkontoret som arbetar specifikt mot västerort. Vi jobbar nära den personen. Sedan har vi faktiskt en ny samordnare för trygghets- och säkerhetsfrågor i stadsdelen, hon sitter bakom dig ikväll och heter Ylva Almgren. Vi kan inte lova att vi kommer att sms:a ut en lägesrapport framöver, men det kommer att skickas ut en länk, sade Callenmark.
– Vi har redan olika slags kollo. I år ordnar vi dagkollo, helgkollo och familjekollo. Vi gör en stor satsning för att vi sett att platser ej har nyttjats av familjer som bor här, sade Rashid Mohammed.

Vi lappas ofta när vi har matcher på helgerna, vi skulle gärna ha dispens

En man som presenterade sig som Abdi tog upp situationen för bilister vid Knutby BP, med en parkering som är alldeles för liten för publiktillströmningen på helger.
– Vi lappas ofta när vi har matcher på helgerna, vi skulle gärna ha dispens då. Går det?
– Vi kan ta upp det med Trafikkontoret, svarade Rashid Mohammed.

Efter en kort paus fortsatte det öppna sammanträdet med övriga ärenden på föredragningslistan. I stort sett klubbades samtliga beslutsärenden enligt förvaltningens förslag, däribland verksamhetsberättelsen för 2023, att stadsdelen kommer att ta över skötsel av parker och naturmark i egen regi under 2025, samt ett medborgarförslag om fler blomsterstråk i Tensta.

Remissärenden som behandlades var exempelvis en motion om att införa ”demokratiprao” för högstadieelever på stadens förvaltningar, Stockholms stads reviderade säkerhetsprogram, samt om att inrätta ett råd för nationella minoriteters rättigheter under kommunstyrelsen.

Det medborgarförslag som lämnades in av Mohamed Hagi Farah i januari om verksamhet för unga som varken arbetar eller studerar skickades till förvaltningen för beredning.

Här finns samtliga punkter på nämndmötets dagordning.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email