Hyresgästföreningen och Unga Örnar föreslår gemensamt att Stockholms Stad ska subventionera gymnasieelevers skolluncher och samtidigt stödja det lokala näringslivet i Stockholm Stad.

 – För många gymnasieelever var skollunchen den enda riktiga måltiden de åt om dagen. Det är viktigt att se till att alla gymnasieelever får möjligheten att äta sig mätta samtidigt som det lokala näringslivet får stöd att ha kvar sin verksamhet, säger Amanda Åkerlind, Unga Örnar Stockholms Län.

Lunchkuponger ökar chansen för att lokala restauranger klarar sig genom krisen

Annons:

 – Många lokala aktörer riskerar att gå i konkurs, genom att ge lunchkuponger till gymnasieelever ökar chansen för att lokala restauranger klarar sig genom krisen. Det bidrar till ökad trygghet för hela området och innebär att ungdomarna får mat och företagarna inkomst. Det här förslaget mildrar den ekonomiska oron, säger Esme Güler, Hyresgästföreningen Stockholms regionen.

Modellen kommer från Kalmar och innebär att gymnasieeleverna får en check för att hämta ut lunch från lokala restauranger. Dels ser det till att alla elever får riktig lunch, dels stöttar en det lokala näringslivet.

Skolan ska se till att alla elever har möjlighet att äta under förväntad studietid

 – Innan distansundervisningen hade många elever svårt att fokusera eftersom att de inte hade tillgång till frukost. Många gymnasieelever riskerar att gå miste om ännu mer kunskap om de inte har tillgång till en riktig måltid under undervisningstiden. Skolan ska se till att alla elever har möjlighet att äta under förväntad studietid, säger David Persson, Unga Örnar Stockholms Län.

Unga Örnar Stockholms Län
Hyresgästföreningen Stockholmsregionen
Print Friendly, PDF & Email