Region Stockholms informationskampanj Stanna hemma om du är sjuk vill nå så många som möjligt med viktig information för att minska smittspridningen av coronavirus, skydda äldre och alla andra riskgrupper.

För att kunna göra detta viktiga arbete möjligt har Regionalt Cancercentrum rekryterat fyra nya hälsoinformationer, som tillsammans med de tidigare hälsoinformatörerna arbetar effektivt i Järva.

Vi känner att vi bidrar till samhällsgemenskapen

– Vi har jobbat här i fem dagar och vi är väldigt nöjda. Vi känner att vi bidrar till samhällsgemenskapen och ser fram emot jobbet framöver, säger Ruwaida och Maryam som är nya hälsoinformatörer.

De tycker att det är viktigt att informera järvaborna om sjukdomen och dess effekter.
– Därför delar vi ut broschyrer för att berätta om riskerna, främst så står vi utomhus för att informera om olika kontakter i akuta lägen. Broschyrerna finns på flera språk så att vi når ut till många invånare, säger Salma.

Geesguud, som är en aktiv förening i Tensta, är också med och sprider informationen, främst på somaliska.

Hälsoinformatörerna är flerspråkiga. De talar somaliska, arabiska, svenska, swahili och engelska flytande. De bemannar olika delar av Järva och arbetar i skift mellan klockan 9 – 19.

Fatuma Abdullahi Mohamed
Print Friendly, PDF & Email
Annons: