Ayan Mohamed läste i Nyhetsbyrån Järva att fem föreningar i Spånga-Tensta fått extra föreningsbidrag för arbete under corona.
– Vår förening har arbetat så mycket, vardagar, helger och kvällar. Vi visste inte ens att det fanns ett bidrag att söka.

Ayan Mohamed är drivande i Gesguud, föreningen som fått sitt namn efter en by i Somalia, känd för sina starka kvinnor. Hon missunnar inga andra föreningar bidrag, men undrar vilka de är.
– Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen är en stor förening, den känner vi alla till. Men några av de andra föreningarna som fick pengar har jag aldrig träffat eller hört talas om.

Det extra corona-bidraget till lokala föreningar utlystes i slutet av november. Informationen gick Gesguud förbi och ingen från förvaltningen, som Ayan Mohamed träffar ofta i sitt dagliga arbete på Blå Huset, tipsade henne om det heller. Däremot kallar de ofta på henne och Gesguuds medlemmar när något ska ske i stadsdelen. Det kan vara trygghetsvandringar eller andra offentliga tillställningar.

Annons:

– Är det inte orättvist, alla kommer till henne och får gratis hjälp, men Ayans förening får ingenting? Förvaltningens personal borde hjälpa till, så att alla föreningar har en chans, säger Rokeya Begum.

Gesguud, och ungdomar från BK Bussenhus, var de föreningar som vi hälsoinformatörer träffade på

Fatuma Mohamed arbetade som Regions Stockholms hälsoinformatör från april till november med att sprida information om covid-19. Hon kan intyga föreningen Gesguuds betydelse.
– Det var Ayan och kvinnorna i föreningen som gjorde vårt arbete möjligt. Det var de och ungdomar från BK Bussenhus som vi samarbetade med. De delade ut information och arbetade uppsökande, säger Fatuma Mohamed.

Inte nog med att informationen om corona-bidraget inte nådde fram till alla, flera föreningar gav upp redan när de läste ansökningshandlingarna. För att få bidrag krävdes ett omfattande pappersarbete. I ansökan skulle föreningen bifoga beslut över behörig firmatecknare, protokoll från senaste årsmötet, föreningens stadgar och senaste verksamhetsberättelse, senaste resultat- och balansräkning, senaste revisionsberättelse, föreningens organisationsnummer och föreningens plus- eller bankgironummer.

Samma gäller när föreningarna ska söka det ordinarie föreningsbidraget. Det är krav som är utformade för att stora rikstäckande föreningar och organisationer, med anställda tjänstemän, ska få pengar. Medan lokala föreningar, som har verklig lokal anknytning, diskvalificeras.

– Ayan och kvinnorna i Gesguud arbetade så hårt, de knackade dörr, arbetade vardag som helgdag. Det måste vara både ”give and take”, ideella krafter ska inte utnyttjas på det här sättet, säger Rokeya Begum.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email