Med anledning av de två brandattentaten mot Spånga kyrka skickar riksdagsledamoten Anders Österberg, S, en skriftlig fråga till kulturminister Amanda Lind.
– Jag vill fråga om statsrådet fördömer attackerna mot Svenska kyrkan i Spånga och om statsrådets tankar om skydd för religiösa platser?

Anders Österberg har i en tidigare intervju vädjat till Stockholm stad att kyrkan ska skyddas med ordningsvakter.
– Jag hoppas att detta hörsammas. Spånga kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Den knyter ihop många av de kulturminnen som finns längs Järvafältet.

Efter attentatet natten till onsdag anordnades en manifestation till stöd för kyrkan av flera muslimska samfund och andra organisationer. Några dagar senare, natten till söndag, skedde ytterligare ett attentat.

Polisen har genomfört teknisk undersökning vid båda tillfällena och det som framkommit där ska analyseras. Nu tittar man på möjligheterna till tillfällig kameraövervakning, bättre belysning och ökad närvaro av polis för att förhindra fler brott.

De som har information om brotten eller har gjort iakttagelser som kan sättas i samband med det inträffade uppmanas att kontakta polisen på 114 14 eller via polisens kontaktformulär.

Ännu är ingen frihetsberövad i ärendena.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email