Inte bara marknadshyror hotar oss. Digitaliseringen kan göra så att vartannat jobb försvinner inom 20 år. Långt tills dess, men vi borde börja protestera i tid innan planerna gått för långt.

Teknik som kan göra äldre och funktionshindrade mer självständiga, och som underlättar för personalen, är bra Även teknik som underlättar tunga, smutsiga och farliga arbetsmoment inom industrin är bra. Men teknik som gör att det blir färre jobb på arbetsmarknaden leder till högre arbetslöshet bör inte införas. Robotar får inte leda till färre anställda eller utföra vård och omsorgsuppgifter. De kan få bädda, städa och tvätta om personalen inte hinner med detta.

Risken finns att arbetsgivare ser sin chans att ersätta jobb med teknik för att spara pengar

Inom hotell och restaurang, transport, handel finns det jobb som skulle kunna rationaliseras bort, men dessa jobb kan vara ett första jobb för unga och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Risken finns att arbetsgivare ser sin chans att ersätta jobb med teknik för att spara pengar. Detta har gjorts länge, men kan bli värre i framtiden.

Elektrifiering minskar koldioxidutsläppen förutsatt att elen är fossilfri. Ökad elanvändning kan göra det svårt att få den förnyelsebara elen att räcka till, och så blir följderna svårare av ett elavbrott. Det borde uppfinnas reservdrift med batterier som laddas upp vid drift, och som gör att hissar fungerar till biljetthallar, tåg och T-bana ska kunna gå till nästa station, kyl och frys ska kunna hålla maten kall upp till två dygn vid elavbrott.

Det faktum att samhället blir allt mer kontantlöst är ett problem för äldre, funktionshindrade, nyanlända, de som har svårt att hushålla med pengar turister och för barn att lära sig hantera pengar, samt vid elavbrott och teknikfel.

Allt detta borde vi också ta upp på möten och protestera mot när det hotar framtidens jobb eller försvårar för oss att klara elavbrott. Etiska problem finns också när AI kan göra robotar människolika.

Irene WesterbergPrint Friendly, PDF & Email