Järvabor skådespelar och har skrivit manus till Play and Rewinds nya ungdomsserie. Stockholmsavsnittet med titeln “Mötesplatsen” hade premiär i söndags kväll och var inspelad i Folkets Husby och Fryshuset.
– Denna serie är den första av oss och om oss, menar Galdem A Talk som varit involverade i projektet.

Play and Rewind (P&R) är en global plattform med fäste i Sverige och har som mål att porträttera ungdomars egna historier genom film och annan media. Tre kortfilmer inspelade i olika svenska städer hade premiär söndag kväll och präglas av sociala frågor. Avsikten är att ge ungdomar en röst och skapa dialog i samhället. Ämnen som utforskas är bland annat identitet, klass, drömmar, rädslor och kärlek.

I skapandet av webbserien var det viktigt att orden som sades och berättelserna som förmedlades kom från ungdomarna själva. Speciellt i Järva där det redan finns en förutfattad mening om hur verkligheten ser ut.

 – Vuxna har inte samma förståelse för ungdomar som ungdomar har för varandra, säger Filson Ali, medskapare av P&R.

De fick utveckla berättelsen själva, från idé till verklighet med professionell vägledning 

Stockholmsavsnittet “Mötesplatsen” skapades i dialog med flera Järvabor. De fick utveckla berättelsen själva, från idé till verklighet med professionell vägledning i manusskrivandet. Språket skulle vara bekvämt och autentiskt. Och i skådespelet fanns det rum för improvisation. Processen upplevdes som lärorik och givande för båda parter. I avsnittet lyfts vikten av gemenskapen som finns i förorten.

 – Vi ville dela med oss av den verklighet som sällan lyses upp, säger Awo-Nada Yussuf från Galdem A Talk.

Det sju minuter långa avsnittet fokuserar på huvudkaraktären Nora (Sheyma Isse) som spelar in en podcast på lokala ungdomsgården “Mötesplatsen”, i Husby, tillsammans med Leila (Awo-Nada Yussuf) och Samuel (Yohannes Frezgi).

Det var viktigt att huvudkaraktären var en tjej

 – Det var viktigt att huvudkaraktären var en tjej. De får sällan rum i dessa sammanhang. Samtidigt var det också viktigt att visa samspelet mellan unga män och kvinnor i Husby, säger Awo-Nada.

Senare i avsnittet meddelar ledaren på fritidsgården Idris (Abdihakiim Benyamiin Mohamed Ali) att kommunen bestämt att verksamheten skall läggas ned. Protester bryter ut bland ungdomarna. Med tanke på att serien spelades in sent 2019 är det en tillfällighet och nästan ironiskt att Reactor i Husby stängdes ned ett år senare.

 – Vi visste att många fritidsgårdar skulle stängas ned och ville få med det i avsnittet redan då, säger Awo-Nada Yussuf.

För att se avsnitten och för mer information om Play and Rewind plattformen, se deras hemsida. 

Maryan Bouraleh

Print Friendly, PDF & Email