Illustration: ÅWL Arkitekter

Den nya Tenstaterrassen som byggs ovanpå E18 i Tensta kommer förutom bostadshus, vård- och trygghetsboenden även inrymma en park med ett mindre torg. Nu söker Stockholm konst efter en skulptör för konstnärlig utsmyckning av platsen.

500 bostäder, nya vägar och grönområden med bänkar planeras för Tenstaterrassen som vetter mot Järvafältet och begravningsplatsen som byggs där. För att göra området inbjudande anlitas en konstnär för att skapa ett permanent verk på platsen.

Vem det blir är inte klart och staden tar emot ansökningar till och med den 8 oktober. Förhoppningen är att konstverket ska förmedla humanism, vänlighet och positivitet och förse platsen med ”en egen identitet och berättelse med konstnärliga värden”.

Annons:

Källa: Stockholms stad

Print Friendly, PDF & Email
Annons: