Det är rast och ungdomarna hälsar högljutt på sin rektor. Hon säger till dem att dämpa sig, men låter ändå några av grabbarna vara med på en bild.
– Jag har fyra egna barn, men ibland känns det som om jag har 404, säger Fryshusets rektor Yazmine Nour Sherifay.

Idag har hon ännu fler, sammanlagt har de två enheterna i Fryshusets grundskola västra nästan 800 elever. Yazmine Nour Sherifay går före till ett litet studierum, där vi kan sitta för intervjun.
– Mitt kontor är fullt med lådor, vi flyttar om, så det blir lugnast här, säger hon.

Kvinnlig rektor mellan två tonårskillar

Det har varit intensiva år för den tillförordnade rektorn sedan hon började som skolchef för Fryshusets alla skolor 2019.
– Då hade högstadiet 24 elever, tror jag, och vi hyrde ut halva skolan till Akademiska skolan som hade barn i årskurs F-6.

Annons:

Akademiska skolan hade en hel del problem och Skolinspektionen drog in deras tillstånd i maj 2021.
– Då valde jag att ta över skolan, vi gjorde en nyetablering och fick tillstånd från Skolinspektionen. Alla vårdnadshavare skrev under och Fryshuset blev ny huvudman för de 150 eleverna. Den sommaren ägnade jag åt arbete, ny personal skulle anställas, det blev ingen semester.

Familjer med fyra barn kunde ha fått plats i fyra olika skolor

Året därpå stängdes Al-Azharskolan i Vällingby. Eleverna placerades runt om i stadens olika kommunala skolor. Familjer med fyra barn kunde ha fått plats i fyra olika skolor.
– Föräldrar ringde till mig och var desperata. Vi kunde inte ta emot alla, så vi prioriterade syskon. Den semestern ställde jag också in.

Då växte Fryshusets grundskola västra till 400 elever från förskoleklass till årskurs 9.
– Vi kunde ta över elever och flera lärare från Al-Azhar och det blev så bra. Vi har successivt kunnat införa ett tvålärarsystem med behöriga och legitimerade lärare i alla kärnämnen.

Vi har letat desperat efter nya lokaler i Järva sedan 2022

Skola höjde sina meritvärden rejält och låg väldigt högt 2023. De hade kommit i ordning. Kön till skolan var lång och lokalerna i Husby började kännas trånga.
– Vi har letat desperat efter nya lokaler i Järva sedan 2022.

I slutet på november förra året kom nyheten att Skolinspektionen stängde Cordobaskolan i Akalla. Anledningen var att Säpo menade att eleverna ”riskerade att radikaliseras och utsättas för icke-demokratiska värderingar”. Beskedet kom bara några veckor före terminsavslutningen, mitt i läsåret.

– Jag tänkte främst på alla nior. De borde fundera på vilket gymnasium de ska välja, inte vilken grundskola de ska gå i sista terminen.

En storm av föräldrar ville sätta sina barn i vår skola

Yazmine Nour Sherifays telefon började ringa igen.
– En storm av föräldrar ville sätta sina barn i vår skola. Min dotter sade till mig att om samma sak skulle hända henne skulle hon bli hemmasittare.

Den planerade semestern över jul och nyår för Yazmine och hennes fyra barn ställdes in. Drygt 500 vårdnadshavare från Cordobaskolan hade skrivit under för att börja på Fryshuset. Yazmine gjorde en ansökan ”utanför ordinarie tid” till Skolinspektionen och bad om skyndsam hantering på grund av särskilda skäl.

– Skolinspektionen meddelade efter två veckor att de inte tänkte hantera vår ansökan. De tyckte inte våra skäl var skäl nog.

Men det fanns en annan möjlighet. Fryshusets skola i Husby hade inte plats. Men den skolan är egentligen fortfarande två skolor, två enheter, ända sedan eleverna från Akademiska skolan togs över.

Det behövs inga tillstånd för att flytta till en ny lokal inom samma kommun

– Vi valde att flytta årskurserna F till 6 till Cordobaskolans lokaler i Akalla. Vi förhandlade och fick överta hyresavtalet och det behövs inga tillstånd för att flytta till en ny lokal inom samma kommun.

Idag är Yazmine Nour Sherifay tillförordnad rektor för båda enheterna. Men hon planerar att så småningom tillsätta ordinarie rektorer och återgå till att vara skolchef.
 – Det har varit mycket med flytten, såklart, men det har blivit bra. Här i skolan hjälpte niorna till att flytta, jag sade nej, men de ville verkligen det. Och lokalerna i Akalla är fantastiska, jag är ingen anhängare av vinstdrivande friskolor, men i Cordoba har de verkligen investerat i både personal och skolmiljö.

Mycket arbete återstår, såklart, men Yazmine Nour Sherifay är nöjd med resultatet.
– Självklart bidrar förändringar till oro, men jag upplever att de flesta föräldrar och elever ändå är relativt nöjda. Vi har föräldraråd i båda skolorna, med representanter från varje klass.

Men sedan en tid cirkulerar ett brev, där föräldrar skriver att majoriteten av dem var mot flytten

Men sedan en tid tillbaka cirkulerar ett brev, där föräldrar hävdar motsatsen. De skriver att majoriteten av vårdnadshavarna i Husby var motståndare till flytten, bara föräldrarna till ”20 av 450 elever” godkände den.

– Det stämmer inte. Efter möte med min personal i Husby bjöd jag in våra vårdnadshavare till ett möte. Där jag beskrev var vi stod i och vad jag ämnade att göra, men enbart med majoritetens stöd.

I brevet argumenterar föräldrarna också för att skjuta upp flytten till augusti 2024, för att minska påverkan på elevernas inlärning.

– Jag håller helt och hållet med om att det hade varit bättre med en flytt under ett sommarlov, men det var tyvärr inte möjligt. I så fall hade skolans lokaler hyrts ut till någon annan, och eleverna hade splittrats och fått platser i skolor runt om i hela Stockholm, säger Yasmine Nour Sherifay.

Hon tror inte heller att elevernas inlärning kommer påverkas negativt då de har kvar samma klasskamrater och lärare.

Föräldrarna skriver att de är oroliga för att kopplas samman med Cordobaskolan

Föräldrarna skriver att de är oroliga för att kopplas samman med Cordobaskolan och att lärare därifrån har anställts ”utan tillstånd från Skolinspektionen”.
 – Vi har haft en öppen anställningsprocess, och behöver inga tillstånd för det. Vi fick 200 ansökningar och jag har anställt 80 personal. Många av dem har aldrig jobbat på vare sig Fryshuset eller Cordoba förut, men flera av lärarna från Cordoba fick anställning

Hon är noga med att betona att det inte har varit någon verksamhetsövergång.
– Nej, vi tog inte över all personal, utan vi har flyttat en av våra befintliga skolor till en ny lokal. En del lärare som ansökte fick en anställning och klasserna kunde förbli mer eller mindre intakta.

Yazmine Nour Sherifay skakar på huvudet.
– De lärare vi har anställt är duktiga och kompetenta, det är hemskt att de ska utsättas för det här. En lärare från Cordobaskolan, som är katolik, undrade om även hen sågs som en terrorist nu.

Personligen är jag emot all religiös extremism. Det har inget i en skola att göra

Under hela anställningsprocessen har hon tagit hjälp av Fryshusets jurister och gjort ordentliga bakgrundskontroller.
– Vi har haft kontakt med berörda myndigheter, gjort research, ringt på referenser och gjort det vi kan. Personligen är jag emot all religiös extremism. Det har inget i en skola att göra.

Rädslan att förknippas med religiös extremism, var det som fick henne att tveka, särskilt på grund av sin egen bakgrund. 
– Jag känner mig trygg i det här beslutet, jag tänkte på eleverna bästa, det kommer alltid vara det viktigaste för mig. Jag skulle aldrig vilja riskera den här verksamheten. Den här verksamheten har vi kämpat för och med och är så stolta över vad vi åstadkommit.

Fryshusets styrelse står bakom alla beslut.
– Vi diskuterade mycket inom Fryshuset och jag behövde styrelsens stöd. Jag var tydlig med att jag gör detta endast om jag har med mig personalen och majoriteten av vårdnadshavarna.

Vi har ingen moské och inte heller någon fredagsbön

De föräldrar som hade invändningar mot flytten erbjöds skolskjuts.
– Det får alla elever ända upp till och med årskurs 6. De som inte önskar skolskjuts får gratis SL-kort. Även högstadieeleverna får gratis SL-kort, som gäller dygnets alla timmar. Än så länge är det ingen av Husbys elever som har slutat.

De elever som tidigare gick i Cordobaskolan känner igen sig, de har samma klasskamrater och en del av sina lärare kvar. Men det finns väsentliga skillnader.
– Vi har ingen moské, Cordoba hade en konfessionell profil, det har inte vi. Vi har inte heller någon arrangerad fredagsbön, men vi har ett andligt rum om någon behöver gå undan, meditera eller be under rasttid. 

Majoriteten av eleverna har muslimsk bakgrund, det har många i Järva.
 – Men här finns även kopter, katoliker, hinduer och ateister. Vi har samma blandning bland personalen och, vet du, jag älskar att det är på det viset.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email