Kravallpoliser på Rinkeby Allé i samband med Paludans koranbränning
Kravallpoliser på Rinkeby Allé i samband med Paludans koranbränning.

Igår röstade riksdagen ja till att införa visitationszoner. Därmed får polisen från den 25 april rätt att visitera personer som befinner sig på allmän plats i det utpekade området, utan misstanke om brott.

Röstsiffrorna blev 151 mot 148. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet röstade mot förslaget om visitationszoner, det som regeringen numera kallar säkerhetszoner.

Inom en så kallad säkerhetszon ska polismän ha utvidgade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Befogenheterna ska gälla på allmän plats och ingripanden ska få göras i den utsträckning det behövs för att förebygga eller förhindra den brottsliga verksamhet som zonen har införts för att motverka. Alla ingripanden ska dokumenteras i protokoll.

Annons:
Annons:

Lagen träder i kraft den 25 april 2024.

Print Friendly, PDF & Email