Stort tack för ert öppna brev – och i grunden håller jag så klart helt med er. Hushållen är väldigt hårt drabbade av inflationen, inte minst familjer som hade det tufft redan innan priserna på bland annat mat började rusa.

Vi i den rödgröna majoriteten har försökt se till detta när vi lagt budget och tänkt på vad som kan underlätta för vanligt folk, till exempel har vi sänkt avgifterna till viktiga verksamheter riktade till barn och unga såsom fritidsklubbarna. 

Vad gäller de allmännyttiga bostadsbolagens yrkande inför årets hyresförhandlingar har jag varit väldigt tydlig med att jag är mycket kritisk till den höga nivån och att höjningar i den storleksordningen skulle få mycket allvarliga konsekvenser för hyresgästerna och för samhället i stort. Jag har framfört detta personligen till bostadsbolagens VD:ar vid upprepade tillfällen, liksom i ett flertal uttalanden i media. Vad jag som bostads- och fastighetsborgarråd tycker om deras yrkanden tror jag faktiskt inte kan gå att misstolka.

Som politiker varken kan eller får jag sätta några hyror

Men som politiker varken kan eller får jag sätta några hyror, trots att jag snart tillträder som ordförande i två av bostadsbolagen. Utan enligt både hyreslagen och gällande förhandlingsordning så är det parterna på bostadsmarknaden som förhandlar och kommer överens om hyrorna. I det här fallet Hyresgästföreningen Region Stockholm och de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad. Detta gör de helt självständigt i förhållande till oss i styrelsen. 

Men som ni skriver har vi i den rödgröna majoriteten arbetat med de medel vi har till hands för att minska bolagens behov av att få in pengar, bland annat genom att sänka avkastningskraven med över 400 miljoner kronor. Men det är inte vi i politiken som ”tillåter” bolagen att genomföra hyreshöjningar, utan det ligger utanför vårt mandat.

Jag önskar att vi var i ett annat läge

Jag önskar att vi var i ett annat läge – till exempel har ju vi i Vänsterpartiet sedan länge motsatt oss att allmännyttiga bostadsbolag ska styras av affärsmässiga principer. Men förändringar av detta saknar stöd i riksdagen.

Jag håller också helt med om att hyresgästerna generellt är missgynnade och att de som bor i ägt boende har stora fördelar, bland annat genom ränteavdragen. Jag bor själv i hyresrätt och oroar mig för framtiden. Jag står helt bakom kravet på en ny social och rättvis bostadspolitik med fokus på statens ansvar att se till att alla har en bostad till en rimlig kostnad. Till dess kommer jag göra vad jag kan på kommunal nivå.

Allt gott, 
Clara Lindblom

Print Friendly, PDF & Email