Öppet brev till Spånga-Tenstas politiker och tjänstemän

När politiker, som inrikesminister Mikael Damberg, uppmanar folk att träna på utegym istället för inomhus, så är det klokt sagt. Men det som dock oftast glöms i ett sådant uttalande är om förutsättningarna skapats för folket.

Nu är det drygt ett år sedan vi föreningar lämnade in medborgarförslaget om ett utomhusgym i Hjulsta. Det är nu hög tid att ett sådant utegym installeras på grund av den rådande situationen som vi befinner oss i. Och även med tanke på de positiva reaktioner som lokala politiker och tjänstemän gav när de tog ställning till vår förslag. De svarade så här:

Förvaltningen har därför tagit en första kontakt med Idrottsförvaltningen i frågan. Idrottsnämnden satsar nu på att bygga flera utegym i staden och idrottsförvaltningen ställde sig därför positiva till just detta platsförslag, och engagemanget från de lokala föreningarna, och ska utreda möjligheterna för när en etablering kan genomföras. Deras initiala förhoppning är att projektet ska kunna genomföras under 2020-2021.”

Men det är tydligen en sak att få positiva reaktioner, och en helt annan sak att vidta de åtgärder som krävs för att skapa förutsättningarna.

Här kommer våra konkreta frågor:
Hur långt har ni kommit i planeringen av utegymmet? När kommer utegymmet att vara på plats?

Att det råder stora ojämlikheter mellan olika områden är inget nytt, och pandemin har gjort det tydligare än någonsin. Men nu är det dags att blicka framåt och se till att 2021 blir ett år av samråd och samverkan på alla möjliga plan. På så sätt kan vi tillsammans minska dessa ojämlikheter

Vi ser fram emot ett snabbt och positiv svar.
Med vänliga hälsningar

Hjulsta somaliska föräldraförening
Järva kultur och idrottsförening
Fyren
Existerande utegym i Sundbyberg.
Print Friendly, PDF & Email