Nu har Framtidens Hus varit öppet i ett halvår. Hur mycket har förändringen kostat? Och hur har Framtidens Hus lyckats med det som de tidigare träffpunkterna misslyckats med: att locka dit tjejer?

Två maskerade män med en väska som antogs innehålla automatvapen. Anklagelser om att det pågick drogförsäljning i verksamheten. Detta blev slutet för träffpunkterna Ungdomens Hus i Rinkeby och Reactor i Husby.

Det var i början av 2020 som händelsen inträffade på Ungdomens Hus. Det ledde till att det upprättades skyddstopp för verksamheten och senare samma år beslöt stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista att permanent stänga de två träffpunkterna. 

Ett beslut som fick kritik från olika håll. Den politiska oppositionen var upprörd över att nämndens dåvarande ordförande, Benjamin Dousa, gått ut i en intervju i Dagens Nyheter och berättat att träffpunkterna skulle stängas – innan beslutet var taget i nämnden. Anställda var upprörda över hur verksamhetens beskrevs och att de pekades ut som “myndighetsskeptiska”.

Under den här perioden uttryckte såväl ungdomar som forskare, företrädare för näringslivet och och fackliga representanter sitt missnöje ned beslutet att stänga verksamheterna. Utan resultat.

Inget ’vanligt häng’ tillåts

Efter mer än ett år av konsultutredningar och politiska beslut invigdes Framtidens Hus under 2021 med verksamheter i Rinkeby och Husby. De nya träffpunkterna ska vara en aktivitetsbaserad verksamhet dit ungdomar på vardagskvällar och helger kan gå för att bland annat spela in podcasts, delta i inspirationsföreläsningar och få hjälp med att skriva ett CV. Inget “vanligt häng” tillåts, som förekom på Ungdomens Hus och Reactor. Vilket också märks på Framtidens Hus inredning, som saknar de typiska sofforna och biljardborden. 

Könsfördelningen

Både de tidigare träffpunkterna och Framtidens Hus har fört statistik över hur många som besöker verksamheten – och vilket kön de har. Det finns dock felmarginaler att ta hänsyn till. I de tidigare verksamheterna har det uttryckts att man inte alltid var så noga med att föra in besöken i loggboken, en bild som träder fram både i konsultrapporten och i samtal med tidigare anställda. För den nya verksamheten får man ha i bakhuvudet att den är relativt nyetablerad och därför inte kan bedömas ha uppnått sin fulla potential ännu. 

Under 2019, innan de stängde, besökte cirka 18 708 deltagare Ungdomens Hus och Reactor. Av dessa var 20 procent tjejer. Flera av dessa 18 708 deltagare är säkerligen samma personer som återkommande besökte träffpunkten. 

Det går sådär, vi jobbar på

Framtidens Hus uppger att de sedan årsskiftet fram till den 23 maj haft 3043 besökare i Rinkeby. Till lokalen i Husby har 3350 personer besökt. Av dessa besökare var 35,7 procent tjejer i Rinkeby och 14,4 procent tjejer i Husby. Sammantaget för båda verksamheterna var det 24,6 procent tjejer.

– Det går sådär, vi jobbar på. Just nu är det 20–30 procent tjejer, säger en av de nuvarande ungdomshandledarna.

En fritidsledare berättar att det är 90 procent killar i filialen i Husby.

I stadsdelsförvaltningens tertialrapport kan man dock läsa att antalet besökare var “som lägst 45 procent tjejer”. 

Stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M) säger att han endast kan kommentera de siffror som kommit in till nämnden, alltså tertialrapporten. Han ser dock positivt på utvecklingen i Rinkeby samtidigt som han medger att det finns utmaningar i Husby. 

Personalen byttes ut

När personalen sades upp argumenterade huvudskyddsombudet Riita Eddib från fackförbundet Kommunal för att personalen skulle få flytta med till den nya verksamheten, enligt Lagen om anställningsskydd. Medan förvaltningen menade att de hade rätt att tillsätta en helt ny personalgrupp eftersom de lagt ned en verksamhet och startat en ny. 

Så en helt ny personalgrupp tillsattes, som förefaller vara något större än i de tidigare verksamheterna i antal månadsavlönade heltidstjänster. På Framtidens Hus finns 15 heltidstjänster jämfört med 13 i de gamla verksamheterna. En annan skillnad är tre nya chefstjänster som bara finns i den nya verksamheten.

I de gamla verksamheterna var det ungdomscoacher som jobbade. I Framtidens hus är personalen i verksamheten antingen ungdomshandledare eller fritidsledare. Enligt anställda på Framtidens Hus är det meningen att det ska ske en tydligare uppdelning mellan de olika arbetstitlarna. Tanken är att de som har titeln ungdomshandledare ska jobba mer uppsökande mot skolor som har problem med elever som inte går på lektionerna. Medan fritidsledarna jobbar kvällar på träffpunkterna. Personalen på golvet, det vill säga ungdomscoacherna, fritidsledarna och ungdomshandledarna, tjänar i snitt 3 172 kronor mer i månaden i Framtidens Hus än vad de gjorde i Ungdomens Hus och Reactor. 

Framtidens hus – en dyr historia?

I Husby valde man att rusta upp Reactors gamla lokaler för att möta Framtidens Hus behov. Men i Rinkeby fick man helt nya lokaler. Det var det kommunala bolaget Familjebostäder som erbjöd tre affärslokaler på Rinkebystråket. Renoveringen blev omfattande. Det beräknades i augusti 2021 att förvaltningen skulle behöva betala 8 693 459 kronor. Eftersom lokalen är cirka 375 kvadratmeter stor skulle renoveringen kosta 23 000 kronor per kvadratmeter. Hyresavtalet för Framtidens Hus löper under 5 år. Den årliga hyran för lokalen är 633 000 kr och under samma period ska förvaltningen betala av för renoveringskostnaden. 

William Brynolfsson
Liv Elgenklöw

Under våren har studenter från JMK, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, samarbetat med Nyhetsbyrån Järva. Vi publicerar deras granskande artiklar under sommaren.

 
De tidigare träffpunkterna för ungdomar.
Print Friendly, PDF & Email