Kulturnämnden beslutade att Studiefrämjandet får hälften så mycket pengar för att driva verksamheten i Tensta Träff, som de önskade.
 – Vi har haft ett möte med kulturförvaltningen och nu diskuterar vi om vi kan få det att rulla ändå, säger Farida Al-Abani, verksamhetsledare på Tensta Träff.

All personal är kvar en månad till; det är fyra anställda och några som arbetar extra. Totalt handlar det om 3,5 tjänster.

– Vi överväger att testa en månad till och se om vi kan få det att funka. Sedan blir det antingen så att hälften får gå eller att vi alla slutar. Kanske blir det bara en uthyrningsverksamhet av lokaler för föreningar.

Annons:
Annons:

Igår, onsdag, hade flera av föreningarna ett möte för att diskutera den uppkomna situationen. Det finns planer att skriva ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden och fråga vad de kan göra för huset.

Ole-Jörgen Persson, M, är ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Han svarar i ett mejl att han läst artikeln i Nyhetsbyrån Järva om Tensta Träff, men vill inte kommentera det närmare eftersom det ”inte är en fråga för stadsdelen som sådan”. Han skriver också han hoppas att Studiefrämjandet vill fortsätta ta ansvar för Tensta träff ”som är en viktig plattform för vårt lokala civilsamhälle och föreningsliv”.

Det är inte en fråga för stadsdelen som sådan

När det gäller beslutet i Kulturnämnden skriver Ole-Jörgen Persson:
”Jag noterade häromdagen att Studiefrämjandet fått sin ansökan om medel för driften av Tensta träff behandlad av Kulturnämnden och att de då fick ett tillskott som motsvarar ungefär hälften av vad de sökt om. Som jag förstår det är det inget ovanligt att föreningar får mindre i bidrag än vad de ansöker om, utan det är tvärt om förhållandevis vanligt. Jag har undersökt saken lite närmare genom vår M-gruppledare i Kulturnämnden och enligt uppgift har Kulturförvaltningen baserat den tilldelade summan på vad de har utvärderat att verksamheten kostar i form av lokalkostnader, omkostnader verksamhet etc.”

Fastigheten där Tensta Träff och biblioteket håller till ska renoveras, men när det ska ske är fortfarande ovisst. ”Gällande renoveringen av fastigheten har jag ingen ny eller annan information än vad som framkommit tidigare”, skriver Ole-Jörgen Persson.

Anna Nygård
Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email