Fält med skog och höghus bakom. Solnedgång eller soluppgång och dimma.
Bild: Alexander Assal

Biträdande finansborgarrådet och ledaren för Fokus Järvas styrgrupp Anders Österberg, S, svarar på Evis Leanders debattinlägg om vilka visionerna för Fokus Järva är.

Var finns visionerna om Järva? frågar sig Evis Leander. Jag uppskattar frågeställningarna som Evis har.

Järva är både magiskt och har problem. Det finns en mängd fantastiska människor. Vi har kultur, historia, otroliga idrottare och fantastiska förmågor i skolorna. Under pandemin såg Järva till att Stockholm rullade – bokstavligt talat. Vi har enormt många LO-medlemmar som arbetar i både tunnelbanan, bussar och på tågen. I vårt område arbetar också många inom sjukvården och omsorgen. Det var i Järva som vi lyckades sätta igång en hjälporganisation som hjälpte äldre med handlingen. Inte bara äldre, även katter och hundar fick hjälp till veterinären.

Annons:
Annons:

Men om du åker den blå t-banelinjen från Akalla eller Tensta till Kungsträdgården åker du igenom hela det svenska klassamhället. Det märks på folks levnadsstandard, utbildning, folkhälsa och hur du blivit drabbad av våldet. I Järva finns också grogrunden för många som åkte som terrorister till Daesh, det är här som barn rekryteras till gängen.

Stockholm har inte tagit sitt ansvar för Järva

Stockholm har inte tagit sitt ansvar för Järva. Här är trångboddheten större, arbetslösheten högre och studieresultaten lägre än stadens snitt. Därför har vi påbörjat Fokus Järva.

Fokus Järva är Stockholms stora kraftsamling för att Järvaområdet, och att vi – dess nära 100 000 invånare – ska bli en inkluderad del i Stockholm. Stadens nämnder, bolag och stockholmare ska mobiliseras.

Vi har utsett en politisk styrgrupp med de rödgröna partierna i den sittande majoriteten. Vi har tillsatt en utvecklingschef för kraftsamlingen direkt under stadsdirektören. Karin Ahlzén, som utvecklingschefen heter, kallar de förvaltningar som behövs för stunden. Fokus Järva är inte ett projekt – detta är långsiktigt.

Vi måste jobba med framför allt skolan, jobben och tryggheten

Det saknas inte utmaningar. Vi måste jobba med framför allt skolan, jobben och tryggheten. Vissa saker tar tid och kräver både kraft och tålamod, andra saker kan vi åstadkomma fortare.

Sedan vi tillträdde den 17 oktober har vi:

 • tillsatt en utvecklingschef och en politisk styrgrupp för Fokus Järva.
 • gjort ett handslag med Akalla industriområde. Häromveckan presenterades 60 nya jobb i Akalla industriområde.
 • investerat i trygghet. Förmodligen är det många som hört en politiker säga ”Vi bygger broar och river murar”. Skillnaden är att vi faktiskt också gör det. Vi inviger snart en stor bro över till Sundbyberg och vi river otrygga murar i Tensta. Gångtunnlar ska bli tryggare – barn från området inkluderas genom att få designa dem – och mörka platser ska lysas upp.
 • fokuserat välfärdssatsningar och prioriteringar. Målet är att alla unga som söker ett feriejobb i Järva också ska få ett. Och att det inte bara är Järvaungdomarna som måste ta blå linjen bort från området för att sommarjobba i andra stadsdelar. Jobben finns även här, så innerstadsungdomarna får ta blå linjen hit för att sommarjobba.

Vad kommer framöver?

 • Ett enat Järva – en samlad förvaltning. De två stadsdelsnämnderna sammanläggs. Järvaborna förtjänar ha en stark enad röst, precis som Södermalms- och Kungsholmsborna har.
 • Bostäder för livets olika skeden. Man ska kunna hitta en lämplig bostad i Järva både när man vill börja plugga och flytta till en studentlägenhet, när man blir kär och vill flytta ihop, när familjen utökas och trean blir för trång eller för den delen när man börjar hata varandra och måste flytta isär.
 • Minskad trångboddhet. Snart kommer vi att inviga inledningen av bygget Tenstaterassen. Ett av Järvas stora problem är just trångboddheten. Nu har vi kommit överens om att bygga fler större lägenheter för att familjer inte ska behöva vara trångbodda.
 • Utöver detta lägger vi en rad uppdrag till Stadsledningskontoret för att komma åt minskad trångboddhet, utreda åtgärder för att minska trångboddhet, särskilt för de barnfamiljer som idag är trångbodda.
 • Vi kommer att prioritera föreningslivet och idrottsföreningarna i Järva. Många föreningar gör jätteinsatser för att öka tryggheten och ge barn och unga en meningsfull fritid.
 • Jämlikhetsmodellen. Idag måste varje exploateringsprojekt gå med vinst, vilket är enkelt på platser med höga markvärden. Nu inför vi jämlikhetsmodellen, som innebär att vi kan flytta pengar mellan projekt och från de lönsamma till de som behöver resurser, så att hela staden kan utvecklas.
 • Vi ska arbeta för att motverka desinformationskampanjer mot socialtjänsten. Utveckla det förebyggande arbetet för att säkerställa att rätt stöd kommer till rätt person i rätt tid, det vill säga tidiga och effektiva insatser.
 • Samarbetet med Region Stockholm ska intensifieras för att stärka folkhälsa och minska psykisk ohälsa.

Varje morgon ska människor vakna upp med hopp och framtidstro

Vår vision för Järva är att alla som bor i Järva ska känna trygghet, stolthet över sitt område, vara en inkluderad och jämlik del av Stockholm. Varje morgon ska människor vakna upp med hopp och framtidstro. Det här är inte lätt men därför uppskattar jag också de relevanta frågor som ställs i debattartikeln. Järva förtjänar en aktiv debatt om hur området blir bättre.

Vi tillträdde för fem månader sedan, vi har en budget sedan första januari 2023 och vi är igång. Steg för steg, vissa saker kommer att ske här och nu. Andra saker kommer att hända snart och en del saker kommer att ske på lång sikt. Det viktiga är att vi orkar hålla i långsiktigheten.

Vi i den rödgröna majoriteten har tidigare visat att vi klarar av att ta oss igenom tuffa tider genom att investera så att det går bra för alla och inte bara för några få. Med mod och tålamod ska vi göra det igen – i dialog med Järvaborna.

Anders Österberg

Print Friendly, PDF & Email