Leende kvinna med blombukett och diplom

Föreningen Existera som arbetar mot könsstympning får Flickapriset 2022.
– Det betyder så mycket, säger Luul Jama på Existera som ser fram emot att nå ut till fler kvinnor i Järvaområdet.

För tio år sedan instiftade FN den internationella Flickadagen, som sedan dess infaller den 11 oktober. I år delas för första gången Flickapriset ut av Plan International Sverige och mottagare är föreningen Existera som hjälper kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning.

Varje onsdag håller Existera öppna träffar i Folkets Husby. Dit kommer kvinnor som blivit könsstympade som barn för att tillsammans bearbeta sina erfarenheter. 

Annons:
Annons:

– För många är det första gången de pratar om vad de blivit utsatta för. Könsstympning är ett övergrepp på flickor och kvinnor som inte uppmärksammas tillräckligt i samhället och Sverige är verkligen inte ett föregångsland på det här området, säger Luul Jama, ordförande för Existera. 

Flickor som är födda i Sverige kan könsstympas

Föreningen drivs av ideellt arbete utan långsiktiga resurser, men Luul Jama hoppas att Flickapriset kommer bidra till att myndigheterna får upp ögonen för deras arbete så att de får mer stöd och kan nå ut till ännu fler. Ett av målen är att ha aktiviteter för fler kvinnor på olika platser i Järvaområdet.

– Existera är den enda organisationen i Sverige dit kvinnor kan komma och prata om sina erfarenheter av könsstympning. De känner att vi ser och hör dem och vi finns där. Men om vi inte också jobbar förebyggande kan flickor som är födda i Sverige utsättas för könsstympning. Det förekommer och mörkertalet är stort.

Flickapriset har instiftats för att lyfta varje flickas rätt att bestämma över sitt liv. Priset går till en person eller organisation i Sverige som kämpar för att motverka kränkningar av flickors rättigheter, i Sverige eller världen.

– Plan International är en barnrättsorganisation, men eftersom världen inte är jämställd har vi fokus på flickors särskilda utsatthet. Könsstympning är en extrem form av våld och ett allvarligt brott mot flickors rättigheter, jag är väldigt glad att vi kan sätta ljuset på en organisation som arbetar mot det, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Anna Nygård
Bild: Anna Nilsson, Plan International Sverige

Print Friendly, PDF & Email