I stadshuset sitter de som beslutar om budgeten i Stockholm.

Nu har det gått en månad sedan valet och något nytt styre har ännu inte tillträtt i Stockholm. Det har inte heller hörts så mycket att om hur förhandlingar går. Men enligt uppgifter från personer med insyn blir det en majoritet som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Den nya politiska koalitionen får egen majoritet i Stockholm. Kommunfullmäktige i Stockholms stadshus har 101 ledamöter. Den nya majoriteten utgörs av 31 socialdemokrater, 16 vänsterpartister och 6 miljöpartister. 53 ledamöter av 101 har förutsättningar att bli en stabil majoritet.  

Järva tillhör sjätte valkretsen, eller yttre Västerort i Stockholm, och har 14 ledamöter i kommunfullmäktige i stadshuset. Av dem är sju från Järva och de är Elvir Kazinic, S, Anders Österberg, S, Esme Güler, S, Nassir Abdullahi Ali, S, Rashid Mohammed, V, Ahmed Abdi, V, och Ali Ismail, C.

Annons:

Även Mansur Abdirahman Jama, Mp, är från Järva, men sitter på mandat från Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan. Miljöpartiet fick inga mandat från valkretsen yttre Västerort. 

På måndag, den 17 oktober, äger maktskiftet rum

Kommunfullmäktiges första sammanträde är på måndag, den 17 oktober, och då äger maktskiftet rum för kommande mandatperiod. Vid det sammanträdet väljs kommunfullmäktiges presidium, borgarråden samt ordförande i borgarrådsberedningen, kommunstyrelsen samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Stadsdelsnämndernas ledamöter sitter kvar till årsskiftet, men vice ordföranden tar över ordförandeklubban redan vid nästa sammanträde. De nya ledamöterna tillsätts under hösten och tillträder den 1 januari 2023.

Enligt tillförlitliga källor i Stockholms stadshus har det varit hårda förhandlingar mellan de politiska partierna, men ett genombrott i förhandlingarna är nära. Majoriteten delar på 9 borgarråd och de fördelas i nuläget så här: 4 socialdemokrater, 3 vänsterpartister och 2 miljöpartister. Men den politiska uppgörelsen måste förankras internt i respektive parti, så inget är ännu inte helt klart.

De nuvarande 13 stadsdelarna blir 11

Men vad som verkar klart är att det kommer att genomföras en del organisatoriska förändringar i staden. Det nya styret planerar att genomföra sammanslagningar av flera stadsdelar under mandatperioden, så att de nuvarande 13 stadsdelarna blir 11. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta kommer att slås ihop.

 Det finns också planer på att bilda en ny förvaltning med ansvar för barn, ungdomar, fritid och förskola.  

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email