Hus i Husby, lerig mark framför huset.

I Husby har den upplevda tryggheten bland boende under kvällar och nätter ökat med 23 procent sedan förra året. Samtidigt uppger 72 procent av de tillfrågade i Rinkeby och Tensta att de känner sig trygga i sitt bostadsområde, en ökning med 7 procentenheter. Det visar en undersökning som nyligen genomförts bland boende i Järva.

Enkäten, som beställts av Victoriahem, skickas ut varje år och distribuerades till sammanlagt 1650 hushåll i Husby, Rinkeby och Tensta. I undersökningen ställs bland annat frågor kring hur de boende upplever sitt område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

Ökningen av den upplevda tryggheten i området visar att arbetet med samverkan och andra trygghetsskapande insatser har gett god effekt, skriver Victoriahem i ett pressmeddelande.

Förutom en ökad upplevd trygghet hos boende har insatserna bidragit till färre inbrott och mindre skadegörelse. För tio år sedan hade Järvaområdet i Stockholm flest lägenhetsinbrott i Sverige. Sedan 2020 ligger antalet inbrott under rikssnittet enligt en sammanställning från den lokala fastighetsägarföreningen i Järva

Undersökningen från AktivBo visar också att den generella trivseln bland boende i Järva ökar. 63 procent trivs i sitt område, en ökning med 9 procentenheter jämfört med förra året. AktivBo gör datadriven analys för fastighetsbranschen. 

Print Friendly, PDF & Email