Två kartor över Järva bredvid varandra.

Fastighetsägare i Järva sammanställer varje år en brottsplatskarta, som visar på brott i området.
– När vi jämför bilden från 2013 i Rinkeby med 2021, så ser vi en markant förändring mot det bättre, säger Jonathan Gustafsson Berg, säkerhetsstrateg hos Fastighetsägare i Järva.

Brottsplatskartorna visar olika brott så som bil- och cykelstölder, inbrott i källare, vind, lägenhet, villa och radhus, skadegörelse på motorfordon, stöld ur motorfordon men även misshandel och rån utomhus.

Detta är en del av föreningens grundläggande kartläggning av området för att kunna genomföra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder kring de platser som är mest utsatta.

Annons:

Medias bild är ensidig och onyanserad

– Dessvärre ser man inte denna typ av rapportering i media. Gängkriminaliteten och skjutningarna är fruktansvärda, men all utveckling går inte åt samma håll, det finns flera sidor och medias bild är ensidig och onyanserad, säger Jonathan Gustafsson Berg.

Fastighetsägarna arbetar aktivt med säkerhet och trygghetsfrågor och kommer att fortsätta jobba för att ha en bra samverkan mellan fastighetsägare, stadsdelsförvaltningarna och polisen i det brottsförebyggande arbetet.

Antalet lägenhetsinbrott i Järva ligger under rikssnittet

Det finns mer statistik som pekar åt det positiva hållet. Antalet lägenhetsinbrott i Järva ligger under rikssnittet. Det visar den sammanställning som Fastighetsägare i Järva har gjort med hjälp av statistik från Brottsförebyggande rådet och Polisen 2020. Spånga-Tensta ligger sedan 2020 under rikssnittet när det gäller lägenhetsinbrott per 100.000 invånare. Rinkeby-Kista ligger i nivå med region Stockholms snitt och under Stockholms stads snitt. För tio år sedan hade Järva flest lägenhetsinbrott i Sverige.

Källa: Fastighetsägare i Järva

Print Friendly, PDF & Email