Det blir inget ”community center” i Rinkeby. Det blev klart under mötet i Folkets Hus igår kväll.
– Vi var lite för snabba. Vi har ett bra samarbete med Rinkeby Folkets Hus och det vill vi vidareutveckla, sade stadsdelsdirektören Victoria Callenmark.

Det var Rinkeby Folkets Hus-föreningen som kallade till ett öppet medlemsmöte i stora samlingssalen. Anledningen var att försöka reda ut varför stadsdelsförvaltningen planerar en verksamhet i Rinkeby, som i praktiken skulle konkurrera med Folkets Hus egen verksamhet.
– Vi är inte rädda för konkurrens, men vi vill samarbeta, sade föreningens ordförande Carl Hamilton.

Hamilton inledde mötet med att berätta om de verksamheter som pågår i huset och hyllade alla husets medarbetare. Han betonade också att Rinkeby Folkets Hus vill vara en del av Fokus Järva.
– Det är kanske det viktigaste politiska projektet i Sverige idag. Vi vill göra det vi är bra på och stadsdelsförvaltningen gör det de är bra på.

Annons:
Annons:

Victoria Callenmark satt som ensam representant för staden uppe på scenen och svarade på frågor. Nämndens ordförande, och andre vice ordförande, satt under hela mötet tysta, längst fram i publiken.
– Jag är stolt över att få vara direktör i ett av stadens mest intressanta områden. Vi har ett tydligt uppdrag att samarbeta, ibland gör vi det bra, ibland blir vi ifrågasatta och det måste vi ta, sade Victoria Callenmark.

Där har vi kört av banan och pratat förbi varandra

Hon fortsatte sedan att tala om det hon kallade ”elefanten i rummet”, det vill säga det community center som planerats. Det var när platsannonsen kom ut där förvaltningen sökte en projektledare för denna verksamhet, som Folkets Hus-föreningen och alla medarbetare reagerade.
– Där har vi kört av banan och pratat förbi varandra, sade Victoria Callenmark.

Och så redogjorde hon för de två möten som ägt rum under förra året, och som sägs ligga till grund för planerna på platsen som ”fått arbetsnamnet community center”. Numera kallas det också ett ”community center för kvinnor”.

Om projektledaren redan är tillsatt, eller inte, verkar fortfarande oklart. Men stadsdelsdirektören betonade att verksamheten som projektledaren ska leda är sådan verksamhet som är stadsdelsförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens ansvar och riktar sig till kvinnor långt utanför arbetsmarknaden.

– Hur kommer den verksamheten se ut konkret, frågade en av de ansvariga för Språkbruket, som satt i publiken. Språkbruket är en förening som bedriver verksamhet just för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden i Rinkeby Folkets Hus.

Det kunde inte stadsdelsdirektören svara på.
– Exakt hur det ska se ut är inte klart, utan projektledaren ska ta fram en arbetsmodell för hur arbetsmarknadsförvaltning och stadsdelsförvaltning kan samarbeta.

Mohammed Hagi Farah frågade bland annat varför läxhjälpen inte längre får låna lokalen i gatuplanet som tillhör förvaltningen. Det problemet lovade stadsdelsdirektören att lösa.

Ni kommer aldrig att lyckas bygga upp det förtroende som de har här

Amina Zeyn, som presenterade sig som en mamma med barn i Knutbyskolan, återkom till den huvudsakliga anledningen till mötet.
– Varför ett nytt community center, när Rinkeby Folkets Hus finns? Ni kommer aldrig att lyckas bygga upp det förtroende som de har här, det har tagit många år att jobba upp.

Ablaj Mbye fortsatte på samma spår:
– Varför inte satsa på ett vinnande koncept istället? Satsa på det här huset som har en fantastisk verksamhet.

Efter att ha fått kritik för att lämna ”för runda svar” var stadsdelsdirektören till slut mycket tydlig när hon svarade:
– Vi var lite för snabba, vi ska inte kalla det community center och inte starta upp det här i Rinkeby. Vi har ett bra samarbete med Folkets Hus och det vill vi vidareutveckla, sade Victoria Callenmark.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email