demonstrationståg går på gångväg 1 maj

Husby arbetarcentrum anordnade en demonstration på 1 maj, som gick från Kista torg till Husby centrum. På vägen stannade tåget och satte upp affischer på skolor och förskolor.

De lokala kraven var stopp för förtryck av migrantarbetare, höjda minimilöner och att makten måste tas tillbaka i fackföreningarna. Dessutom kräver de arbete åt alla, sänkta hyror och förbättrad bemanning inom skola, vård och omsorg i Järvaområdet.

Husby arbetarcentrum, HAC, inledde samtidigt en kampanj för att få lokala skolor/vårdinrättningar att teckna kollektivavtal med HAC.

Annons:
Annons:
Print Friendly, PDF & Email