Husfasad med skylt "sesam""

Besökare och personal på aktivitetshuset Sesam säger att de inte tillåts laga och äta gemensam lunch, på grund av ogrundade principbeslut. Men Anna Lundin som är enhetschef för socialpsykiatrin i Rinkeby-Kista har en annan uppfattning.

– Det där stämmer inte riktigt. Det är brukarföreningen som varit ansvariga för luncherna, men de senaste åren är det personalen som har handlat och lagat den mesta maten. Vi kan inte ha personal som ägnar timmar åt att laga mat åt en förening.

De anställda på Sesam försäkrar att matlagningen är något som sker tillsammans med deltagarna och att den varken stjäl tid eller fokus från deras övriga arbetsuppgifter, men ledningen har andra lunchplaner för verksamheten.
– Vi kommer att börja med soppluncher för både Sesam och RSMH under våren, säger Anna Lundin.

Annons:
Annons:

I Akalla planeras också aktiviteter för järvaborna

RSMH står för Riksförbundet för social och mental hälsa och de har en lokal i Akalla. Där planeras också aktiviteter för järvaborna med syfte att motverka social isolering, som ett komplement till Sesam på andra sidan fältet.

Anna Lundin räknar upp en lång lista på aktiviteter som kommer finnas under våren.
– Nutidsorientering, frågesporter, spel, baskunskaper i mobil- och datoranvändning, gympa, yoga, bingo och snart kommer vi att börja med allsång också. Dessutom finns det möjlighet att grilla en gång i veckan. 

Utöver Sesam är hon också ansvarig chef för stadsdelens boendestöd, gruppboende och aktivitetscentrum som är en biståndsbedömd verksamhet. Samarbete finns även med Kista aktivitetscenter för äldre och en enkätundersökning har genomförts bland områdets äldre med boendestöd, för att ta reda på vilka aktiviteter de vill göra.

Cirklarna måste kunna drivas av deltagarna med stöd av personalen

Studiecirkelverksamheten i samarbete med Vuxenskolan, som flera deltagare på Sesam nämnde att de saknade när Nyhetsbyrån Järva var på besök kan också komma att återupptas. Enligt Anna Lundin är det ingenting som hindrar att besökarna själva startar upp cirklarna igen.
– Det är fullt möjligt att starta en kamratcirkel för att exempelvis laga lunch. Jag är väldigt mycket för att köket används. Men cirklarna måste kunna drivas av deltagarna med stöd av personalen.

I nuläget finns inga planer på att ersätta den medarbetare som gick i pension strax innan pandemin. Sesam kommer även fortsättningsvis att ha två anställda skötare. 
– Det stämmer att vi inte har tillsatt tjänsten. Jag tog beslutet att vakanshålla den tills vidare. Sen får vi se. 

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email