”Flytten av Reactor kunde ha skötts bättre”

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund hoppas att flytten av ungdomshuset Reactor ska bli ett lyft för verksamheten. Trots allt. – Vi stänger inte, utan vi flyttar några hundra meter. Men vi kan vara självkritiska, det finns många delar som kunde ha skötts mycket, mycket bättre. Du har sagt att fastigheten är uttjänt, men när beslutet fattades i september, då var inte besiktningen ens gjord. – Att byggnaden var i dåligt skick visste vi sedan tidigare, inte minst medarbetarna har påtalat bristerna i arbetsmiljön med icke fungerande uppvärmning och ventilation. Varför har inte underhållet av lokalerna skötts bättre? Är det inte er skyldighet att se till att bristerna blir åtgärdade? ­– Det är Fastighetskontoret som står för de stora delarna av renoveringen och de sade nej. Jag vet, att förre ordföranden i nämnden talade med staden centralt om Reactor, men han fick nej uppifrån. Vi har frågat om vi kunde riva alternativt bygga till och/eller nytt, men det fick vi inte heller. En renovering av byggnaden beräknas kosta runt fem miljoner, det är i sådana här sammanhang inte särskilt mycket. Förvaltningen skulle bara stå för en del av kostnaderna. Vad är det egentliga skälet till att Reactor flyttas? – Det är klart att det…

Mer om ungdomshuset Reactor

Besiktningen som gjordes av ungdomshuset Reactor visar att bara en del av bristerna måste åtgärdas omgående. Dessutom är det Fastighetskontoret som står för den största delen av kostnaderna för en renovering, bara en mindre del belastar stadsdelen. Fönstren måste bytas, toaletter och omklädningsrum renoveras. Alla ytskikt måste fräschas upp, taket bytas och nytt golv behövs i källare och bottenplan. All ventilation måste bytas och all el likaså. Sammanlagt 18 anmärkningar, varav fem 1:or (göras omgående), tio 2:or (inom 1-3 år), två 3:or (inom 4-6 år) och en 4:a ((inom 7-10 år). En renovering beräknas kosta 4 920 000 kronor. Det konstaterade besiktningsmannen i protokollet som upprättades den 9 november, samma dag som besiktningen gjordes. Beslutet att flytta verksamheten från ungdomshuset upp till lokalerna i centrum fattades redan i september. Hyreskontraktet för Reactor delas med Vuxenskolan och Idrottsförvaltningen. Vid en eventuell renovering ska hyresgästerna tillsammans stå för kostnaderna inomhus. Den största delen av kostnaderna ansvarar dock Fastighetskontoret för; det gäller renovering av tak, ventilation och isolering. På Fastighetskontoret påstår man att lokalen ”inte är lämplig för permanent verksamhet”. Men Reactor har fungerat i huset i tolv år. Kerstin Gustafsson Figueroa

Första nämndmötet för Spånga-Tenstas nye stadsdelsdirektör

Årets sista möte i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd blev Fredrik Jurdells första. Sus Andersson, MP, som satt ordförande för sista gången, bad nye stadsdelsdirektören att presentera sig. – Mycket kort kan jag säga att jag arbetat i snart 20 år i staden, men det är första gången jag arbetar i en stadsdel. Det ska bli mycket spännande. Fredrik Jurdell är uppvuxen i Bromsten och sade att han känner sig hemma i stadsdelen. – Ja, jag har nog stått flera gånger på scenen här i Spånga-Folkan under min skoltid. Under fikapausen fanns tillfälle att ställa frågor till den nye direktören. Hur känns det? – Det känns bra, riktigt bra. Men jag har bara varit nio dagar på jobbet än. Du kommer till Spånga-Tensta direkt från tjänsten som vice stadsdirektör, och flyttar från stadshuset till Lundagatan i Spånga. Har du blivit sparkad snett nedåt? – Nej, det skulle jag inte säga. Jag tillhör de tjänstemän som anser att om man inte har jobbat i en stadsdel, då har man inte jobbat alls. Så det här ska bli spännande. Vad är det första du måste göra? Nedskärningar? – Vi kommer att fokusera på kärnverksamheten. Individ- och familj får ett påslag med 88 miljoner i Stockholms stad.…

Nu är det (snart) jul igen

Lucior och tomtar trängdes framför skyltfönstret i Rinkeby Centrum. Det var barnen från Förskolan Torget, som traditionsenligt ansvarat för julskyltningen. Det började med att barnen lussade inne i Rinkeby Centrum och sjöng för gästerna i kaféet och kunderna på plats. Sedan var det dags att inviga julskyltningen, som de själva hade gjort. – I år har de tillverkat hus, sade Jenny Berntsson, ateljépedagog och konstnär, som arbetar på Förskolan Torget i Rinkeby. De har gått runt och visat var de bor och sedan tillverkat sina egna hus. Förskolans alla avdelningar har arbetat med julskyltningen och det är en tradition sedan flera år tillbaka. Till jul pyntar de ett av de stora skyltfönstren och även till påsk. Nu var där fullt med fina höghus i olika färger, tomtar, julgranskulor och små granar. En riktig julgran fanns med, men den var vitmålad och hängde upp och ner. – Ja, barnen tyckte att den var finast så, sade Jenny Berntsson. Kerstin Gustafsson Figueroa

Tre av fem med koppling till Al-Azharskolan släppta från häktet

Nu har tre av de fem personer med koppling till Al-Azharskolan, som suttit häktade sedan den 20 november, släppts. – Ja, jag beslutade igår att häva häktningsbeslutet. Men förundersökningen pågår och misstanken kvarstår, säger kammaråklagare Lisa Hermanrud. Två personer är kvar i häktet. Den ene av dem eftersom det anses finnas kollusionsfara, det vill säga risk att den anklagade undanröjer bevis som kan försvåra förundersökningen. Den femte personen sitter kvar i häktet av tre skäl, förutom kollusionsrisk, dessutom flyktfara och det anses finnas risk att denne fortsätter sin kriminella verksamhet. Alla fem personerna har tidigare suttit i Al Azharskolans stiftelses styrelse. Fler av dem är ansvariga för insamlingsstiftelsen till moskébygget i Rinkeby. De misstänks för grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Kerstin Gustafsson Figueroa

Kickboxningen ger både styrka och självförtroende

Nada Idris och Ilham Aman driver kickboxningsklubben Västerort Kampsport. De berättar om kampen att tas på allvar i föreningslivet, om separatistiska rum inom sport för kvinnor samt hur kickboxning boostar självförtroendet. I januari år 2017 startade Nada Idris, 22, och Ilham Aman, 22, Västerort Kampsport i Husby. Initiativet togs i och med att de inte ville behöva åka över till andra sidan stan för att träna kickboxning, i synnerhet när det inte fanns en klubb för bara tjejer i Järva. De märkte snabbt att intresset var stort när platserna tog slut på tolv timmar. Men processen att starta igång klubben och registrera sig som en förening var inte fri från motgångar. De hade varken någon erfarenhet av föreningslivet eller av att starta igång ett projekt från grunden. När de sökte hjälp togs de inte på allvar. – Vi försökte söka bidrag i början, men vi blev inte beviljade och vi blir fortfarande inte det. Det enda bidraget vi blivit beviljade är LOK-stödet och det blir i princip alla. Det handlar om ett par kronor per medlem som närvarar på ett träningstillfälle. Vi gör det här ideellt, vi tjänar inget på det. Alla utgifter vi har betalar vi med medlemmarnas terminsavgifter, säger…

Överklagan mot beslutet om miljoner till Fryshuset avslogs

Förorten mot vålds överklagan mot beslutet att Rinkeby-Kista tecknar ett IOP- avtal med Fryshuset avslås av formella skäl. Idag meddelar Förorten mot våld på sin Instagram att deras överklagan har fått avslag från domstolen. Förvaltningsrätten i Stockholm har under processen begärt in kompletteringar, som skulle visa att föreningarna är verksamma i Stockholm stad. Det är ett krav som vanligtvis ställs om man överklagar ett kommunalt beslut. Motiveringen till avslaget är att föreningarna hade missat tidsfristen för att kompletteringen anses som en ny överklagan. Tills nu har överklagan lett till att kommunstyrelsen har fryst de medel som skulle tilldelas Fryshuset. Den överklagan som gäller samma ärende i Spånga-Tensta behandlas fortfarande av förvaltningsrätten i Stockholm. Zamzam Bouraleh Fakta: Den 30 september beslutade Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd att teckna ett treårigt IOP-avtal med en förväntad kostnad på runt 20 miljoner kronor med stiftelsen Fryshuset. Föreningen Förorten mot våld och Megafonen lämnade tillsammans in en gemensam överklagan till förvaltningsrätten mot beslutet. Anledning var att andra aktörer inte haft någon möjlighet att lämna in en ansökan om att teckna IOP-avtal, vilket bryter mot reglerna för upphandling.

Maryse Condé fick ett mottagande värdigt en Nobelpristagare

Skoleleverna hälsade författaren Maryse Condé välkommen till Rinkeby bibliotek på sina olika modersmål. Den Nya Akademiens pristagare i litteratur togs emot på samma sätt som vilken Nobelpristagare som helst. I år är det 30 år sedan en Nobelpristagare i litteratur första gången besökte Rinkeby för att träffa elever från Rinkebyskolan. Eldsjälarna bakom initiativet är författarna Gunilla Lundgren och Lotta Silfverhielm som än en gång bjudit in till författarmöte på Rinkeby bibliotek. – Rinkeby är den perfekta platsen för det här mötet. Många av Nobelpristagarna är flerspråkiga och har skrivit sina viktigaste verk i exil, sade Gunilla Lundgren. När Svenska Akademien efter alla metoo-skandaler meddelade att de inte skulle dela ut något litteraturpris 2018 kom en av Gunilla Lundgrens gamla elever från Rinkeby till traditionens undsättning. Alexandra Pascalidou startade tillsammans med flera andra kulturarbetare Den Nya Akademin och utsåg författaren Maryse Condé till vinnare av Den Nya Akademins litteraturpris 2018. Sådana som vi skriver inte böcker – Igår överlämnade vi priset till Maryse Condé och i sitt tacktal berättade hon om att hon bestämde sig för att bli författare när hon hade läst Svindlande höjder av Emily Brontë. “Sådana som vi skriver inte böcker.” fick hon höra då. Det här är…

Varför flyttas 179:ans hållplats?

Hållplatsen för buss 179 i Kista centrum ska flyttas ut till en refug mitt i gatan. – Hur tänker de? Det kommer att blir farligt för alla barnfamiljer som står där och väntar, säger medborgarvärden Mohamed Hagi Farah. Den som åker med buss 179 från bussterminalen i Kista centrum, i riktning mot Vällingby, vet att köerna till bussen är oändliga i rusningstrafik. Krav på extraturer har tidigare förts fram i en insändare bland annat här på Nyhetsbyrån Järva. Gamla och unga, barnfamiljer med vagnar, alla får kämpa för att över huvud taget komma ombord på bussen. Imorgon, söndagen den 9 december, flyttas hållplatsen till en refug mitt ute i gatan. Det gäller både buss 178 och buss 179. – Varför, undrar Mohamed Hagi Farah. Det kommer att bli besvärligt, särskilt för barnfamiljer. Nu måste de över gatan för att komma på bussen, det är farligt. Refugen kommer knappast räcka till för de mängder resenärer som i rusningstid väntar på bussen. Redan tidigare har taxistolpen flyttats bort från trottoaren, något som taxichaufförerna protesterade mot. För dem som åker färdtjänst är det krångligt att ta sig ut över en trafikerad gata. Flygbussarna stannar som vanligt Men flygbussarna, som inte har särskilt tät trafik…

Folkfest i decemberkvällen på Eggeby Gård

Det var samling i Rinkeby Folkets Hus och i Folkets Husby. Föreningsaktiva från båda sidor av Järvafältet gick iväg i samlad trupp och möttes sedan på mitten. Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby och Järva Folkets Park bjöd på folkfest på Eggeby gård. – Vi vill att alla ska känna att det här är vår park, sade Therese Storm, verksamhetschef på Järva Folkets Park, när hon hälsade alla välkomna i Teaterladan. Järva Folkets Park är med ny chef inne i en nystartsprocess och alla som tillhör Folkets Hus och parker vill att samarbetet i Järva ska intensifieras. Efter inledande tipspromenad, som även gav historisk kunskap om husen på Eggeby Gård, så bjöds alla på marockansk mat. Det var Bon Appetit Catering, som hör hemma i köket i Folkets Husby, som dukat upp ett fantastiskt bord. Efter prisutdelning till den som lyckats bäst med tipspromenaden, så var scenen öppen för alla hågade. Många äldre med erfarenhet från decennier av föreningsarbete festade tillsammans med den nya generationen aktivister. Tillsammans bär de Järvas föreningsliv på sina axlar. Kerstin Gustafsson Figueroa Tipspromenadens (helt hopplöst svåra) frågor – med svar: Var byggdes landets första Folkets Hus? (I Malmö 1893.) Varför planterade kung Fredrik den I in…