Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne delar ut 2021 års hedersutmärkelse till järvabon Carolina Sinisalo. Hon förlorade sin 15-åriga son Robin Sinisalo i en skjutning 2016 och har sedan dess spridit kunskap om gängvåldet, dess offer och hur det drabbar offrens anhöriga utifrån egna upplevelser.

För fem år sedan blev Carolina Sinisalos söner Alejandro och Robin Sinisalo skjutna utanför sin port i Akalla. Alejandro Sinisalo överlevde trots allvarliga skador men är idag rullstolsbunden, medan Robin avled 15 år gammal. Carolina Sinisalo har därefter startat organisationen Fuck våldet, talat på demonstrationer, föreläst om sina erfarenheter och gett intervjuer med förhoppningen om att kunna stötta andra våldsdrabbade personer genom att skapa möten.

Nu tilldelas hon 2021 års hedersutmärkelse på 40 000 kronor av Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Syftet med utmärkelsen, som delas ut av Stiftelsens styrelse, är att hedra och uppmärksamma en person för dennes insatser inom det sociala området och för att stimulera till fortsatt socialt engagemang.

Annons:

Andra märker ju tydligen vad jag gör och på så sätt lyfts frågan i andra rum just nu

Carolina Sinisalo får årets hedersutmärkelse för sitt arbete med att sprida kunskap om gängvåldet, dess offer och hur det drabbar offrens anhöriga utifrån egna upplevelser samt för sitt engagemang för att erbjuda förslag till åtgärder.

– Det är jättestort. Jag gör ju inte det här för att få priser, men det här är ett litet kvitto på att jag gör något rätt. Det motiverar mig att fortsätta kampen. Andra märker ju tydligen vad jag gör och på så sätt lyfts frågan i andra rum just nu. Ju fler som känner till om det gängvåldets konsekvenser, desto bättre.

– Jag tror också att frågan lyfts extra mycket just nu eftersom att det är val nästa år. Den har såklart lyfts tidigare, men inte på samma nivå. Det verkar ju som att alla partier kommer att gå till val med den här frågan, säger hon.

Brottslighet samt lag och ordning rankades som en av de allra viktigaste politiska frågorna enligt en mätning från DN/Ipsos i april i år. Andelen på 22 procent som pekar ut frågan som den tredje viktigaste är den högsta noteringen sedan mätserien i den aktuella frågan startade 2014. Uppgången är fyra procentenheter i DN/Ipsos aprilmätning jämfört med februari 2020. På första plats ligger invandring och integration på 29 procentandelar, vilket är en procent lägre än i fjol.

Eleni Terzitane

Om Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne
Stiftelsen skapades 1927 genom en donation av Ernst August Bång och delar normalt årligen ut 4-6 miljoner kronor till ideella föreningar och organisationer för att förbättra de sociala levnadsvillkoren för barn och unga. Stiftelsen uppmärk­sam­mar dessutom årligen en eller flera personer som har gjort betydel­sefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet.

Print Friendly, PDF & Email