Bild på demonstranter

Idag lämnas närmare 7000 namnunderskrifter över till Hyresgästföreningen Stockholms ordförande Simon Safari. Han har makt att stoppa hyreshöjningar på 12-17 procent – utöver de årliga hyreshöjningarna.

Vi är extremt oroade av förhandlingarna om Stockholmshyra och vägrar gå med på att Svenska Bostäder bryter mot Järvaavtalet och de höjda renoveringshyror vi redan har betalat för.

Det är Simon Safari själv, och inte förhandlingsdelegationerna, som sitter och förhandlar med de allmännyttiga bostadsbolagen. Vi är rädda för att avtal sluts mycket snart, kanske redan denna vecka.

Annons:

Allmännyttiga bostadsbolagen har nu, i slutet av flera års förhandlingar om systematiska hyror, lanserat ett förslag om Stockholmshyra som ger i snitt 12 procents höjning under 6-8 år och inga sänkningar. 

Det finns en ambition både hos Bostadsbolagen och Hyresgästföreningens ledning att sluta ett avtal snart och därför måste vi GENAST kräva att Hyresgästföreningens förhandlare INTE accepterar dessa höjningar.

HYRESGÄSTERNA KRÄVER:

– att hyresförhandlarna vägrar acceptera att Allmännyttiga kommunala bolag höjer hyrorna genom Stockholmshyra.

– Papperen på bordet. Information till medlemmarna om innehållet i pågående förhandlingar om Stockholmshyra.

– Inget avtal utan medlemsdemokrati.

Ett dåligt avtal kommer att ge privata hyresvärdar möjlighet att också höja hyrorna. Vi har redan genom protester och politiskt uppror stoppat marknadshyra i nyproduktion. Underminera nu inte denna framgång genom att ge vika för bolagens nya krav på hyreschock.

Observera att även ytterstadsområden drabbas hårt av dessa hyreshöjningar. Speciellt hårt kan Järva-området drabbas.

Arne Johansson/Norra Järva Stadsdelsråds styrelse

Läs mer här om namninsamlingen, bakgrundsinformation, fakta om hyreshöjningar, ordförklaringar  m.m.

Print Friendly, PDF & Email