Byggaktörens förslag visat i 3D-modell över föreslagen bebyggelse och torgyta som möter Rinkebystråket.
Byggaktörens förslag visat i 3D-modell över föreslagen bebyggelse och torgyta som möter Rinkebystråket. Illustration: AIX Arkitekter.

Idag finns en beachvolleybollplan på platsen där den stora tvättstugan brann ner i Rinkeby 2019. Nu planeras för nya hus med bostäder och kontor, samt en efterlängtad tvättstuga.

På Degerbygränd i Rinkeby brann den stora tvättstugan tillsammans med lokalerna för flera verksamheter ner till grunden sommaren 2019. Platsen var öde länge, men i somras byggde Familjebostäder en beachvolleybollplan och ett utegym där. Nu har stadsbyggnadsnämnden beslutat att planarbetet för att bygga bostäder och kontor på platsen kan börja.

Planen är att bygga två hus med cirka 49 hyreslägenheter längs Degerbygränd. Mot Rinkebystråket föreslås även ett kontorshus med cirka 130 arbetsplatser och lokaler i bottenplan samt ett litet torg. Husen föreslås bli fem till sex våningar höga med parkering i garage under marken.

Annons:

Förslag på en stor tvättstuga i markplan

I höstas skrev drygt 70 hyresgäster hos Familjebostäder på ett upprop för att bygga en ny tvättstuga på platsen. Sedan den förra brann ner har tvättsituationen varit bristfällig för de boende i husen runtomkring. I den nya planen finns förslag på en stor tvättstuga i markplan med utsikt över en ny lekplats i kvarteret.

I startpromemorian skriver de att “tvättstugan har utifrån behovsanalys potential att bli en viktig mötesplats, framförallt för kvinnor i närområdet”.

Men hyresgästerna får vänta. Samråd planeras till mars 2024 och antagande i stadsbyggnadsnämnden maj 2025. Först efter det kommer husen eventuellt kunna börja byggas.

Majoriteten i S, V och MP uttalade sig positivt till förslaget i stadsbyggnadsnämnden, men föreslog att kontorshuset vid stråket ska bli lägre för att skapa bättre ljusförhållanden för kringliggande bostäder. C och KD uttalade sig också positivt, men tyckte att kontorshuset ska bli högre för att spara yta till basketspel.

Viktor Arnell

Byggaktörens förslag på illustrationsplan.
Byggaktörens förslag på illustrationsplan. Illustration: AIX Arkitekter.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: