Den biträdande enhetschefen i Rinkeby-Kista, som använde n-ordet i samtal med sin personal, har slutat. Hon erbjöds en omplacering, men tackade nej och slutade på egen begäran.

På senaste sammanträdet i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd i juni ställdes frågan vad som händer när en chef använder n-ordet och dessutom försvarar ”sin rätt” att göra det. Under mötet bedyrade stadsdelsdirektören Toni Mellblom att det var ett oacceptabelt beteende och den ansvariga avdelningschefen Adrian Göransson lovade att komma tillbaka med ett svar.

Efter det sammanträdet kallades personalen i alla ungdomsgårdar i Husby, Rinkeby och Akalla till möte med Adrian Göransson, enhetschef Sussie Johansson och en representant från HR. Majoriteten av personalen var upprörda över händelsen och de som varit med redogjorde för det som hade hänt. 

Dagen därpå kallades alla till extramöte

På mötet lovade avdelningschefen att ledningen att skulle ge personalen svar inom en vecka. Men det gick inte ens en vecka, dagen därpå kallades alla till extramöte. Där och då fick de veta att chefen hade slutat. Den biträdande enhetschefen hade erbjudits en omplacering, men tackade nej och slutade istället.

De berörda i personalen, och deras medarbetare, uppges vara lättade och glada att det är över.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email