Våren 2021 försvann grillplatserna i parklekarna i Rinkeby. Rinkeby-Kistas dåvarande avdelningschef Åsa Ljusberg lovade att grillarna skulle rustas upp och ställas ut igen. Men fortfarande finns ingenstans att grilla i hela Rinkeby.

Anledningen till att de fasta grillarna togs bort, i både Rinken och Hinken, var att ”det varit problem med nedskräpning”, enligt Åsa Ljusberg. Åsa Ljusberg arbetar inte längre kvar, utan har ersatts av Adrian Göransson. Men Adrian Göransson har semester och ersätts denna vecka av Kim Lagerquist. Hon svarar i mejl:

”Det stämmer att parklekarnas grillplatser har tagits bort och att de inte har satts upp sedan nedmonteringen. Det var ett beslut som fattades då de dels behövde rustas upp men också för att hitta en hållbar lösning för att hålla det rent och snyggt runt grillarna trots regelbunden renhållning.”

Samtliga grillplatser finns i Akalla, Husby och Kista. Inte en enda grill i Rinkeby

Kim Lagerquist meddelar att det finns möjligheter att grilla på följande platser:

Husby gård
Akalla by
Lekplatsen Gläntan
Husbyparken
Porkalaparken
Lofotenparken
Nystadsparken
Lekplatsen Kvarnen

Samtliga grillplatser finns i Akalla, Husby och Kista. Inte en enda grill i Rinkeby.

Kim Lagerquist meddelar vidare att enheten för stadsutveckling har planer på att rusta upp befintliga grillplatser under hösten. Av den anledningen har förvaltningen i juni skickat ut frågor om områdets grillplatser via stadens medborgarpanel.

Men om Rinkeby ska få några grillplatser i framtiden framgår inte. 

Kerstin Gustafsson Figueroa
Plaskdammen i Parkleken Rinken
Här kunde man tidigare grilla vid plaskdammen i Rinken.
Print Friendly, PDF & Email