Idrottsplanen är grunden för många barns första erfarenheter av samhället. Ett nystartat UF-företag vill ta tillbaka barnen just dit för att skapa den gemenskap som många har tappat. Här berättar de om sitt första event, en fotbollsturnering, som hölls på Trudeluttens BP i Kista.

Gängkriminalitet, lågkonjunktur och ungdomar som hamnar i kläm. Det är så vi upplever samhället idag, men det är inte det samhälle vi vill att barn ska uppleva. Vi på Active Unity UF är ett gäng gymnasieelever på Jensen gymnasium i Gamla stan och som fokuserar på att hålla aktiviteter för barn födda främst 2011–2013. Vi vill ge barnen en annan plats att vara på och att de ska få tillgång till idrott och rörelse oavsett var de bor eller vilka de är.

Vi var noga med att ha en positiv ton mot barnen

Annons:

Redan andra månaden av vårt koncept valde vi att genomföra en ”testturnering”. Vi var noga med att ha en positiv ton mot barnen och inte påminna dem om allt det dåliga som händer i dag.

Fotbollsturneringen som vi genomförde den 13 oktober på Trudeluttens bollplan i Kista var mycket lyckad och uppskattad av barnen. Vi insåg snabbt att de önskade en ny turnering, vilket vi nu håller på att planera. Det kom omkring 15 barn och som delade med sig om sina liv. Vissa av dem sa att de inte hade el hemma, att röra på sig var ett sätt att hålla värmen uppe. Det var hjärtskärande att höra, men också ett tecken på att arbetet vi gör är mycket viktigt. Några andra barn ville inte gå hem eftersom de var rädda att komma i kontakt med äldre ungdomar som försöker värva dem till kriminalitet.

Vår lösning är att vi vill skapa en idrottsgemenskap

Vår lösning på barnens utsatthet idag är att vi vill skapa en idrottsgemenskap. Inte bara för att styra barnen bort från den mörka framtid som lurar runt hörnet, utan vi vill också förbättra svenska barns hälsa då det ger en positiv effekt på den psykiska påfrestningen dessa barn lider av. Vi vill skapa en tillvaro som inte är präglad av ovisshet och otrygghet.

Detta kommer vi att göra genom att skapa event och aktiviteter fyllda med priser samt en gemenskap och inkludering mitt i det samhälle som lider av segregation och samhällsklyftor. Vi vill lyfta den yngre generationen som idag lider av samhällets mörker.

För oss började vår barndom på idrottsplanen och därför vill vi föra ungdomarna tillbaka dit.

Amie Roslund
Glory Yambela
Mawya Mahmoud

Print Friendly, PDF & Email