Porträtt av Anders Cardell

SD har börjat prata allt mer öppet om ett begrepp de kallar ”återvandring”. Orsaken är dels att de känner sig stärkta genom det stöd de fått från partier på högerkanten och dels att det blivit gångbart, eftersom det allmänna samtalet förråats på ett sätt som många tidigare inte trott skulle vara möjligt.

SD:s sätt att porträttera en del av landets befolkning som en belastning, baserat på etniska eller religiösa grunder är så oanständigt att det saknar motstycke.

Något som fått allvarliga konsekvenser för demokratin.

Annons:

Partiet och dess företrädare har lyckats skapa en liknande situation som Trump lyckades skapa i den amerikanska politiken, det vill säga en ständigt pågående ”shit show” där oanständiga påhopp, förtäckta hot och offentliga trakasserier av vissa delar av befolkningen, blivit en del av vardagen.

Ett parti som bevisligen är mångfalt mer kriminellt belastat än alla andra partier

En absurd aspekt är att de föraktfulla anklagelser och rasistiska troper som uttalas, kommer från företrädare för ett parti som bevisligen är mångfalt mer kriminellt belastat än alla andra partier.

Det allvarligaste är inte att SD bidragit till att undergräva varumärket Sverige i ett internationellt perspektiv, den värsta konsekvensen är att en stor del av landets befolkning demoniserats, i olika offentliga sammanhang.

Några av de saker som SD samtidigt medvetet undvikit att tala om när det gäller unga och kriminalitet är bland annat:

Att Sverige har under en kort tid gått från att vara ett av världens mest jämlika länder till att bli ett av världens mest ekonomiskt ojämlika länder.

Att Sverige haft en polisorganisation som till stora delar, varit dysfunktionell under många års tid.

Att det parallellt med ovan beskrivna utveckling, har skett stora förändringar inom flera andra områden såsom skolan, socialtjänsten, psykiatrin med flera.

Att det är sju gånger vanligare med barnfattigdom bland barn med utländsk bakgrund (20,3 procent) än för barn med båda föräldrarna från Sverige (2,8 procent). (Rädda barnens definition)

SD har gjort allt för att rikta människors blick bort från dessa vedertagna sanningar

Om man sedan kombinerar dessa förändringar med en generationsväxling i den kriminella världen och en ökad efterfrågan på droger, börjar man närma sig de egentliga orsakerna bakom den förändring som skett i olika utanförskapsmiljöer.

SD har gjort allt för att rikta människors blick bort från dessa vedertagna sanningar för att istället återkomma till att diskutera etnicitet och kultur.

De närmaste ”kulturer” man kan använda sig av om man vill förklara det som skett bland unga i kriminalitet, går att finna i de ”utanförskapskulturer” som existerar i socioekonomiskt utsatta områden i Chicago och andra städer i USA.

Det är inte första gången människor i Sverige anammar kulturella uttryck från USA, den amerikanska kulturen var även en avgörande influens för etablerandet av de tidiga MC-gängen. 

En fråga jag har är vilken ”kultur” som bidragit till att SD:s företrädare trots all kritik som framförts mot partiet år efter år, är mångfalt mer kriminellt belastade, än representanter för alla andra partier.

Anders Cardell
Print Friendly, PDF & Email