Skylten till vårdcentralen i Rinkeby, plåtad underifrån.

Vårt nyårslöfte 2022 är inte bara att utveckla en jämlik tillgång till vård efter behov, utan även att satsa mer resurser på primärvården, på våra vårdcentraler. Det är oerhört viktigt med tanke på den oro och osäkerhet många känner under pandemin.

En av samhällets viktigaste utmaningar under kommande år att möta den ökande psykiska ohälsan bland befolkningen – som är en direkt effekt av pandemin. Trots denna vetskap, ser vi hur vården styckas sönder av ideologiskt drivna privatiseringar från den borgerligt styrda region Stockholm. Detta drabbar alla oss stockholmare hårt, unga som äldre, när vi blir sjuka.


Vi vill även synliggöra stockholmarnas oro över att den upplevda otryggheten ökar. Det utbredda våldet har sin grund i ett ojämlikt Stockholm.
 När skillnaderna ökar syns detta i folkhälsan, arbetslösheten, i en ökad barnfattigdom, trångboddhet och avsaknad av samhällsservice.

Vård ska ges efter behov och där det är sämst ställt med folkhälsan

Vi har en viktig uppgift framför oss. 
Vård ska ges efter behov och där det är sämst ställt med folkhälsan. 


Därför vill vi satsa 735 miljoner till primärvården, framförallt till vårdcentralerna. Alla borde ha rätt till en fast läkarkontakt och vi vill anställa mer vårdpersonal och fler specialister. Vi lovar att stoppa höjningen av vårdavgifterna.


Enligt WHO är definitionen av god hälsa ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt gott välbefinnande. Tyvärr får inte alla stockholmare tillgången till god folkhälsa. 
Trots att vi lever nära Järvafältet, ”Stockholms lungor”, så är järvabornas folkhälsa sämre än genomsnittets. 
En fråga vi behöver ställa oss är – hur kommer vi i Järva att må om 20 år om ojämlikheten fortsätter att bita sig fast i vår vardag?

Galina Monsalves Leal, ledamot i Regionfullmäktige
Elvir Kazinic,(S) ledamot i Regionfullmäktige och gruppledare i Rinkeby- Kista sdn
Anna Jonazon, gruppledare ( S) i Spånga- Tensta sdn och ersättare i Regionfullmäktige
Tensta Vårdcentral
Print Friendly, PDF & Email