Busshållplatsen på Tenstastråket, i riktning mot Spånga, har varit utan väderskydd sedan flera år.

Tensta Centrums hållplats mot Spånga verkar vara bortglömd. Där finns inget skydd för väder och vind. I tre år har jag försökt att förmå berörda aktörer att sätta tillbaka väderskyddet. Så här års, kan det väl gå an, men även i kyla, regn och snö måste Tenstaborna stå där för att vänta på bussen.

Jag skickade email till Stadsdelsnämnden i Spånga -Tensta.
De svarade att det är inte deras ansvar. Kanske tillhör inte vi  medborgare deras Stadsdelsnämnd?

Jag ringde till SL. Tack sade de, vi fixar det. Jag skickade också email. Inget hände.
Jag pratade med bolaget som driver trafiken hos oss i Tensta. Nej, det är inte vi som är ansvariga, sade de. Det är SL.
Efter tre år – fortfarande inget väderskydd på busshållplatsen vid korsningen Tensta allé och Tenstastråket i riktning mot Spånga.
Men skrattretande nog så har hållplatsen på andra sidan gatan, i riktning mot Kista, två väderskydd.
Dra åt helvete alla ansvariga.
Med vänlig hälsning
Panayotis Hatzipavlis
Tenstabo
Print Friendly, PDF & Email
Annons: