Runt Rinkeby centrum har flera träd sågats ned. Varför? Beror det på de nyligen uppsatta övervakningskamerorna?
 – Nej, det är inte anledningen, säger Erik Söderberg, pressansvarig på Trafikkontoret.

 – Anledningen är att träden hade omfattande stamskador och avvattningsproblem, som de fått i samband med Skårbygrändsprojektet, säger Erik Söderberg.

Projektet är en del av den upprustning som pågår i centrala Rinkeby. Arbetet ska vara klart under 2019 och fler träd ska tas bort. 

Nya träd ska planteras

 – Men jag har lugnande besked, nya träd ska planteras, säger Erik Söderberg.

Arbetet är en del av den upprustning som pågår i centrala Rinkeby. Nästan 20 miljoner har satsats på att rusta upp området på Skårbygränd,  vid Norra Rinkebygången, Basargången och Norra stadsparken.

Dine Malmsten. Rinkebybo sedan flera årtionden, är skeptisk. Hon var den som uppmärksammade att träden försvunnit, och har tagit bilderna på platsen – före och efter.

 – Konstigt att träden hade stamskador, de såg i alla fall friska ut, säger Dine Malmsten.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: