På senaste mötet i Rinkeby-Kista frågade ungdomsvärdarna varför de måste sluta.

I Spånga-Tensta betalas föreningsbidragen för 2020 ut i december, men inte i Rinkeby Kista.
 – Vi kan inte betala ut pengar i förskott, säger Susanne Leinsköld. stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

I december 2018 beslutade Rinkeby-Kista att betala 565 000 till föreningarna, av de 1,6 miljoner som anslagits i budgeten till föreningsbidrag 2019. Då kritiserade oppositionen beslutet att bara en tredjedel av de anslagna pengarna användes. Men i år fattas inga beslut om hur mycket som ska anslås till föreningsbidrag under 2020.

 – Redovisningsmässigt blir det helt fel. Vi tycker att det blir bättre om man betalar ut pengar i början av året, säger Susanne Leinsköld.

Annons:

Men kommer det finnas några pengar i budgeten till föreningsbidrag i Rinkeby-Kista 2020?

 – Jag kan inte lova något, det är politiska beslut. Men vi ska ta fram ett ärende med nya riktlinjer för föreningsbidrag till nämndmötet i december, säger Susanne Leinsköld.

I Spånga-Tensta avsattes ett belopp till föreningsbidrag i början av året och den 15 oktober gick ansökningstiden för föreningsbidrag ut.
 – Nu tar vi in ansökningarna och beslutet tas i nämnden i december, säger Ole-Jörgen Persson, M, ordförande i nämnden i Spånga-Tensta.

Men även i Spånga-Tensta finns planer på att förändra ansökningsförfarandet vid föreningsbidrag.
 – Vi ska försöka bli tydligare, vara ute i god tid och informera om hur man söker och vilka villkor som gäller, säger Fredrik Jurdell, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har möte i Folkets Husby, torsdag 24.10. Öppna frågestunden börjar 18.15.

Spånga-Tenstas nämndmöte är i Spånga Folkan och börjar 18.00.

Print Friendly, PDF & Email