I Rinkeby är det brist på parkeringsplatser. Många har sett att det stora garaget på Ljungbyplan stå tomt i ett par år och sedan rivits. Där pågår nu arbete med att göra markplatser. Vi har frågat ansvariga på Stockholmshem om varför garaget har rivits.

 – Vi river för att öka trygghet och trivsel i området genom att få bort den otrygga miljö som garaget utgör, säger  Åsa Stenmark som är kommunikationschef på Stockholmshem.

Det fanns tidigare en plan om att rusta upp garaget.
 – Men det har visat sig att det finns omfattande skador i konstruktionen, bland annat för att saltvatten från bilar trängt in och angripit armeringen i pelare, väggar och grundläggning. Vi bedömde att bärigheten inte var säker, säger Åsa Stenmark.

Annons:

Jakten på parkeringsplatser för boende och besökare i Rinkeby fortsätter.

De nya p-platserna kommer att hyras ut till Stockholmshems hyresgäster. 

Bristen på parkeringsplatser är ett återkommande problem i Rinkeby och i hela Järva. Inte nog med att p-platserna blir färre, de som finns blir också dyrare. Jakten på parkeringsplatser för boende och besökare i Rinkeby fortsätter.

Monica Jansson

Print Friendly, PDF & Email