Ungdomens hus har stängt tills vidare. Bild: Kerstin Gustafsson Figueroa

I Rinkeby och övriga stadsdelar har det alltid funnits en fritidsgård att gå till – årets alla dagar. Så är det inte längre. Av olika skäl har fritidsgårdar och öppna mötesplatser för de lite äldre varit stängda under kortare eller längre perioder.

Ett exempel är Ungdomens Hus i Rinkeby, som varit stängt under hela våren 2020 och i stället har mobil verksamhet antingen utomhus eller i annan lokal erbjudits. En permanent lösning sägs nu i maj komma i den översyn som utlovas till septembernämnden. När, var och hur verksamheten kan återuppstå vet vi fortfarande inget om.

För ungdomarna är detta ytterligare en osäkerhetsfaktor denna Covid-19-vår med stängda gymnasieskolor och många andra verksamheter.

Annons:

Hyreskontraktet för Ungdomens Hus sägs upp 29 maj

Vid stadsdelsnämndens möte i maj ska verksamheten i Rinkeby-Kista behandlas. I ett av förslagen till beslut står att nämnden ska godkänna att förvaltningen säger upp ett hyreskontrakt med Skolfastigheter i Stockholm avseende Hus B i Rinkebyskolan från 29 maj 2020. Att detta gäller Ungdomens Hus står inte och det finns ingen analys och motivering i tjänsteutlåtandet.

Vågar inte majoriteten i stadsdelsnämnden tala om att man lämnar Ungdomens Hus?

Detta får oss socialdemokrater i stadsdelsnämnden att ställa följande fråga. Vågar inte majoriteten i stadsdelsnämnden tala om att man genom detta lämnar Ungdomens Hus utan att samtidigt erbjuda alternativa lokaler för verksamheten?

Elvir Kazinic (S), vice ordförande Rinkeby-Kista
Print Friendly, PDF & Email
Annons: