svartvit porträtt av man

Jag var på ett fullsatt Tensta konsthall för ett samtal om Tensta träffs framtid. Det är en byggnad som var en mötesplats och som varit central för Tensta under många år. En stor lokal som sedan 2,5 år varit helt stängd. Så idag finns det inga skolor eller mötesplatser för föreningslivet eller boende i ett område med ca 20 000 invånare.

Först med mikrofonen var fastighetsbolaget Hemsös VD, Nils Styf, som vill (ska) ta över de stora lokalerna. De pratade om den investering de ska göra på 240 miljoner till att börja med. De sade också att de är vinstdrivande.

Efter Hemsö fick det lokala föreningslivet möjligheten att berätta om behovet av en mötesplats för att ha läxhjälp, verksamhet för arbetslösa, kultur, vuxenutbildning och så vidare. Idag sker den sortens verksamhet antingen i källarlokaler, eller inte alls, för det inte finns någonstans att vara helt enkelt. Behovet var tydligt. Och behoven är många i Tensta.

Jag frågade politikerna på plats om vilket behov som ska få vinna? Det vinstdrivande fastighetsbolagets intresse eller det lokala föreningslivets? Vi har sett mönstret i många delar av samhället. Det vinstdrivande går inte runt i orten eftersom föreningslivet kämpar för att barn ska få läxhjälp (en samhällsinsats) inte för att de ska skapa mer kapital till bolagen. Utan kommunens subventioner är det omöjligt. Det blir bara luftslott – för än en gång var det fina ord om mötesplatser och det viktiga föreningslivet – men noll förutsättningar på plats.

Det är inte skjutningar som har gjort att mötesplatserna har försvunnit

Många av oss är uppväxta med att det fanns mötesplatser på 1990 talet och 00- talet i liknande områden, något som flera andra också lyfte. Men det har hänt något de senaste 15 åren. Det är inte människorna som har gjort att mötesplatserna försvunnit. Det är inte skjutningar som har gjort att mötesplatserna har försvunnit. Det är privatiseringar av allmänna utrymmen och idén om att offentliga bolag ska agera som privata företag; de måste ha en ekonomisk kalkyl som ska gå i vinst.

Bara för att bolag går med vinst innebär det tyvärr inte att människorna i området går med vinst. Det skapar istället en massa tomma löften som inte går att realisera, och med det ökar risken för att orättvisan och frustrationen förstärks.

Politikern med makt, Jonas Naddebo, C, kultur- och stadsmiljöborgarråd Stockholm stad, gick hem i paus. Men han var jätteglad att vara inbjuden till ”det här viktiga mötet”.

Ihsan Kellecioglu

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: